09:10, 12/10/2020

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII họp phiên trù bị

Sáng 12-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú, TP. Nha Trang), Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị để thảo luận, quyết định một số nội dung chuẩn bị cho đại hội chính thức được khai mạc. 

* Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu 
 
* Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Nội quy Đại hội
 
Thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 
 
Sáng 12-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú, TP. Nha Trang), Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị để thảo luận, quyết định một số nội dung chuẩn bị cho đại hội chính thức được khai mạc. Tham dự phiên trù bị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương, vụ địa phương và 349 đại biểu chính thức đại diện cho 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì điều hành bầu các cơ quan điều hành và giúp việc đại hội. 

 

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội
 

 

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch
Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch
 
 
Đại hội đã biểu quyết, 100% đại biểu nhất trí bầu Đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm 15 vị; bầu Đoàn thư ký gồm 3 vị; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 vị. Đại hội thảo luận và thống nhất chương trình làm việc (phiên trù bị và phiên chính thức); thông qua Quy chế làm việc, Nội quy đại hội; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu; quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng và một số nội dung chuẩn bị cho phiên khai mạc đại hội; phân tổ đại biểu.

Chiều cùng ngày, đại biểu thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Nhóm phóng viên
 
 

 

 
Danh sách Đoàn chủ tịch điều hành đại hội:
 
1. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
 
2. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
 
3. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
4. Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
 
5. Ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
6. Ông Lê Xuân Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
7. Ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 
8. Ông Trần Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
9. Ông Nguyễn Văn Ghi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 
10. Ông Hồ Văn  Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
11. Ông Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang.
 
12. Ông Bùi Đại Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
13. Ông Đào Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
 
14. Ông Nguyễn Khắc Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
15. Bà Phạm Thị Xuân Trang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
 
* Danh sách Đoàn Thư ký đại hội
 
1. Ông Tạ Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Thư ký
 
2. Bà Nguyễn Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Ngoại vụ
 
3.  Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 
 
* Danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu
 
1. Ông Nguyễn Văn Ghi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Trưởng ban; 
 
2. Ông Trần Ngọc  Sanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - thành viên;
 
3. Ông Lê Hữu Trí, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh - thành viên; 
 
4. Bà Trần Thu Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ - thành viên; 
 
5. Bà Phạm Thị Khánh Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Thành viên.