12:10, 13/10/2020

Tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Là những người lính đã từng được rèn luyện, thử thách trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, các cựu chiến binh tỉnh luôn nhận thức nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa...

Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh:


Tiếp tục đổi mới, xây dựng tỉnh xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch của cả nước

 

 

Là những người lính đã từng được rèn luyện, thử thách trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, các cựu chiến binh tỉnh luôn nhận thức nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn đồng hành và rất mong muốn đất nước, quê hương Khánh Hòa ngày càng phát triển. Vì thế, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh rất kỳ vọng đại hội sẽ diễn ra với tinh thần “nói thẳng, nói thật”, “nói đi đôi với làm”, đề ra được những chủ trương và giải pháp đúng, nhanh chóng khắc phục có hiệu quả những tồn tại, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, sáng suốt lựa chọn những người có tâm, có đức trong sáng, có tài, có tầm nhìn xa trông rộng để bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; tạo thành một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đủ sức lãnh đạo toàn dân, toàn quân tỉnh nhà phát huy tốt tiềm năng, góp phần xây dựng tỉnh tiếp tục đổi mới, phát triển, xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch của khu vực và cả nước.


Thế Anh(Ghi)

 
Ông Nguyễn Chí Danh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Nha Trang:


Quan tâm công tác bảo vệ môi trường

 

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nói chung, TP. Nha Trang nói riêng đã đoàn kết, nỗ lực đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, tạo bước chuyển biến tích cực, sâu sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… TP. Nha Trang hướng tới là đô thị hạt nhân với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Du lịch, thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp.


Công tác tài nguyên - môi trường của thành phố đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất triển khai đúng quy định; đã xác lập hồ sơ quản lý đất công toàn thành phố; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phấn đấu đạt kế hoạch đề ra; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, phát hiện sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường… 100% dân cư đô thị, 98% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch; 100% dân cư có công trình vệ sinh; 98,7% xã, phường tổ chức thu gom rác thải; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký mới đạt tiêu chuẩn về môi trường.


Nhiệm kỳ tới, tôi mong Đảng bộ tỉnh sẽ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, lãnh đạo công tác tài nguyên - môi trường ngày càng đi vào chiều sâu. Cụ thể, quan tâm kiểm kê, kiểm soát, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm, giết mổ gia súc, gia cầm và các nguồn ô nhiễm ra khỏi khu dân cư; nâng cao quy chuẩn phương tiện giao thông; đảm bảo tiêu chí cây xanh đô thị, giảm ô nhiễm không khí; đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt động thu gom, xử lý rác thải, khuyến khích phân loại rác thải tại nguồn, tái chế, thu gom rác thải. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số để tăng cường công tác quản lý; nâng cao chất lượng lập quy hoạch, nhất là công tác dự báo; đảm bảo quy hoạch đồng bộ từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, đến quy hoạch chi tiết xây dựng...


V.L (Ghi)

 


 

Thượng tọa Thích Tâm Như - chùa Linh Sơn Pháp Bảo:


Tạo điều kiện hơn nữa cho các tôn giáo hoạt động

 

 

Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đoàn thể luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng; các tôn giáo lớn đều có người đại diện tham gia các tổ chức chính trị xã hội từ địa phương đến Trung ương. Đảng và Nhà nước luôn có sự quan tâm, đi sâu đi sát, sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có tín ngưỡng tôn giáo. Các chính sách của Nhà nước luôn theo sát tình hình thực tiễn của tôn giáo, giúp tôn giáo phát huy hơn nữa những thế mạnh và khắc phục những tồn tại nảy sinh trong thời kỳ đổi mới.


Cộng đồng tăng ni, phật tử hy vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ bầu chọn những người có đầy đủ tài và đức để tiếp tục lãnh đạo tỉnh vươn lên tầm cao mới. Đồng thời, tiếp tục có những chính sách tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển, đồng bào các tôn giáo đoàn kết, giúp nhau trong phát triển sản xuất, làm giàu cho quê hương, đất nước.  


Mã Phương (Ghi)

 


 
 
Ông Vương Vĩnh Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sinh:
 
Mong tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, cống hiến
 
 
 
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong tình hình đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trong đó doanh nghiệp là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Các doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh hầu hết có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, thiết bị, công nghệ, năng lực còn hạn chế, tính thích ứng và khả năng cạnh tranh thấp nên càng gặp nhiều khó khăn hơn.
 
Nghị quyết số 10 ngày 3-6-2017 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có nêu rõ: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định: Kinh tế tư nhân đã trở thành “chân kiềng” vững chắc của nền kinh tế Việt Nam vì đang tạo ra khoảng 40% GDP, 30% ngân sách nhà nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động cả nước… Tuy nhiên, thành phần kinh tế tư nhân ở Khánh Hòa vẫn còn yếu nhiều mặt, quy mô và năng lực phát triển còn hạn chế, ngành sản xuất công nghiệp manh mún và kém phát triển.
 
Với tư cách là chủ doanh nghiệp công ty tư nhân, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn đến thành phần kinh tế tư nhân của tỉnh trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học công nghệ, mở rộng thị trường, đặc biệt là chú trọng phát triển ngành công nghiệp để tạo động lực phát triển kinh tế. Tôi hy vọng lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp; xây dựng nội dung phối hợp, thường xuyên đối thoại giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển. Dự Điểm neobáo những năm tiếp theo, môi trường cạnh tranh khá khốc liệt, vì vậy doanh nghiệp, doanh nhân rất cần Đảng bộ, chính quyền tiếp tục có những chiến lược phát triển kinh tế dài hơi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển và cống hiến nhiều hơn nữa.
 
V.K (Ghi)
 
 

 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại - Phân viện Thú y miền Trung:


Quan tâm công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ

 

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, lĩnh vực khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, trình độ công nghệ của một số ngành, lĩnh vực tiếp tục được nâng cao. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác hoạch định phương hướng phát triển, xây dựng chính sách của tỉnh đã và đang được chú trọng thực hiện; công tác triển khai ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu được quan tâm đẩy mạnh. Việc xây dựng, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của địa phương đã góp phần tạo uy tín, nâng cao giá trị cho các sản phẩm, thúc đẩy hoạt động liên kết phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị; công tác hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học và công nghệ được tỉnh quan tâm đúng mức. Là người làm công tác nghiên cứu khoa học, chúng tôi đều có chung niềm tự hào, phấn khởi trước những thành quả đạt được qua một nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh.


Để công tác nghiên cứu khoa học của tỉnh không ngừng phát triển và trở thành động lực chính trong phát triển kinh tế, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; kết hợp sử dụng một số nguồn nhân lực khoa học của tỉnh với nguồn nhân lực của các viện, trường đóng trên địa bàn. Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương để đặt hàng nhiệm vụ khoa học có hàm lượng cao, ứng dụng tốt trong thực tiễn sản xuất…


Cẩm Vân (Ghi)

 


 

Ông Nguyễn Hoài Sơn - công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu:


Nâng cao chất lượng đời sống người lao động

 

 

Thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các tổ chức đoàn thể và công đoàn doanh nghiệp, đời sống công nhân lao động trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt. Công nhân lao động đã được thụ hưởng các chế độ, chính sách theo đúng quy định.


Để giúp nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống công nhân, tôi mong muốn Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục đánh giá đúng thực trạng việc làm, đời sống của người lao động để có giải pháp tháo gỡ khó khăn và đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch sát với thực tế vì mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng thời, luôn nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và nhân dân lao động trong tỉnh; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, ổn định thu nhập cho công nhân lao động; đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động; xây dựng các khu vui chơi, giải trí, tạo điều kiện cho người lao động tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Cụ thể, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ người lao động có việc làm, đảm bảo thu nhập; đào tạo nghề cho lao động trẻ ở khu vực nông thôn; tiếp tục cải thiện điều kiện nhà ở cho người lao động; tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Riêng đối với những công nhân làm việc tại các ngành nghề, môi trường nguy hiểm, độc hại cần được tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh thường xuyên.


Đình Lâm (Ghi)

 


 

Ông Trương Dũng - Tổ trưởng tổ dân phố Hà Thanh 1 (phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa):


Mong nhận được nhiều sự quan tâm đến phát triển nông nghiệp và đời sống nông dân

 

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và ý nghĩa của tỉnh nhà. Là nông dân, tôi dành nhiều sự quan tâm, kỳ vọng vào đại hội. Thông qua đại hội, tôi mong muốn các đại biểu đại diện cho tiếng nói của đảng viên và người dân sẽ sáng suốt bàn bạc đưa ra được những quyết sách đúng đắn nhằm định hướng, thúc đẩy sự phát triển trên các phương diện kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng đại hội sẽ bầu chọn được những gương mặt ưu tú có đủ đức, đủ tài để đảm đương các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong thời gian tới.


Lâu nay, nông dân luôn phải đối mặt với tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Năm nay, nông dân ở địa phương chúng tôi may mắn có hạt lúa được mùa, giá cả ổn định nên đời sống cũng tốt hơn. Hiện nay, việc sản xuất nông nghiệp chủ yếu là do người lớn tuổi làm, còn lớp lao động trẻ đi tìm những nghề khác, ở những nơi khác. Tổ dân phố Hà Thanh 1 chúng tôi có 90ha ruộng, nhìn qua đời sống người dân chi tiêu tiết kiệm cũng đủ sống, để làm giàu trên nông nghiệp thì cũng còn khó khăn. Người nông dân ở đây đã cố gắng tìm kiếm các mô hình liên kết sản xuất, chuyển đổi cây trồng, nhưng nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, tự phát. Thời gian qua, chúng tôi đã chuyển đổi 25ha đất trồng lúa sang trồng sen, nhưng thu nhập cũng không cao.  


Chính vì thế, người dân chúng tôi rất mong nhận được nhiều sự quan tâm hơn đến việc thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và cho thu nhập cao. Để làm được điều đó, trước hết cần có những hoạt động hỗ trợ cụ thể để nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó là các chính sách dạy nghề, tạo việc làm phi nông nghiệp cho lao động địa phương. Có như vậy mới giữ chân được người lao động địa phương ở lại quê nhà và tìm kiếm cơ hội làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất của cha ông để lại.


Giang Đình (Ghi)

 


 

Chị Phạm Thị Ngân - Chi đoàn Sở Nội vụ:


Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, phẩm chất và trình độ chuyên môn

 

 

Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là nội dung về cải cách hành chính, cải cách cơ chế chính sách... Trong đó, tôi mong muốn tỉnh có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối tượng thanh niên khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được học tập, lao động và cống hiến; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và trình độ chuyên môn cao. Đặc biệt, đối với thanh niên nông thôn, trí thức trẻ tình nguyện công tác tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền là nguồn động lực to lớn để các đoàn viên, thanh niên khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu không ngừng trong lao động, công tác, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà.

 


H.Phong (Ghi)