11:09, 06/09/2020

Vạn Ninh: Chú trọng phát triển đảng viên trong dân quân

Cùng với thực hiện tốt huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh.

 

Cùng với thực hiện tốt huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh.


Theo Thượng tá Đoàn Quách Tỉnh - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vạn Ninh, trong cơ cấu của lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại các địa phương. Đồng thời, lực lượng dân quân còn tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, cứu nạn, cứu hộ... Vì vậy, huyện luôn quan tâm việc xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong công tác giao chỉ tiêu phát triển lực lượng dân quân cho các xã, thị trấn; tổ chức tập huấn công tác huấn luyện, tiến hành kiểm tra, phê duyệt nội dung, chương trình huấn luyện và thực hiện kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương. Cùng với đó, huyện chú trọng công tác theo dõi, xây dựng nguồn phát triển đảng trong lực lượng dân quân, xem đây là điều kiện quan trọng trong xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh tại địa phương.

 

Lực lượng dân quân thường trực xã Đại Lãnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Lực lượng dân quân thường trực xã Đại Lãnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.


Ông Phan Đình Quân - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Vạn Giã cho biết, hàng năm, đơn vị đều tiến hành rà soát, tổ chức bồi dưỡng cho các chiến sĩ dân quân về tư tưởng chính trị và huấn luyện, từ đó lựa chọn những chiến sĩ thực hiện tốt trong quá trình rèn luyện, huấn luyện để bổ sung vào dự nguồn phát triển đảng của Chi bộ Quân sự. Đến nay, lực lượng dân quân địa phương chiếm 0,78% so với dân số, tỷ lệ đảng viên chiếm 20% trong lực lượng dân quân. Từ đầu năm đến nay, Chi bộ Quân sự thị trấn đã xét, chuyển hồ sơ đề nghị cấp trên xem xét kết nạp Đảng cho 2 đồng chí, cử 2 chiến sĩ tham dự các lớp đối tượng kết nạp Đảng. Nhìn chung, đảng viên trong lực lượng dân quân đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu và luôn đi đầu trong công tác sẵn sàng chiến đấu, tham gia hoạt động phong trào tại địa phương; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Chiến sĩ Nguyễn Văn Ly, dân quân thường trực xã Vạn Thạnh chia sẻ: “Tôi tham gia lực lượng dân quân từ năm 2013. Qua thời gian được bồi dưỡng, rèn luyện, tôi đã vinh dự được kết nạp Đảng vào năm 2016. Trở thành đảng viên, bản thân tôi nhận thấy trách nhiệm lớn hơn. Vì vậy, tôi xác định trong công tác và tham gia phong trào tại địa phương phải luôn tiên phong, đi đầu và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất để làm gương cho các chiến sĩ khác”.


Thượng tá Đoàn Quách Tỉnh cho biết, đến nay, lực lượng dân quân của huyện đạt 1,19% so với dân số; từ đầu năm đến nay đã phát triển thêm 3 đảng viên mới, đưa tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ của huyện đạt 25%. Trong đó, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 19,42%, vượt 0,36% so với chỉ tiêu được giao. Qua quá trình bồi dưỡng, đào tạo và được rèn luyện, các đảng viên đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang, cũng như tham gia tích cực các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện. Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai có hiệu quả công tác quốc phòng của địa phương, trong đó có công tác xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt công tác phát triển đảng trong dân quân với các giải pháp như: thực hiện tốt việc rà soát thực lực của lực lượng dân quân; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc huấn huyện sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng.


Thế Anh - Thanh Hải