Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Thứ Năm, 24/09/2020, 19:51 [GMT+7]

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ngày 24-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.

 

Ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen và tặng hoa cho các tập thể.
Ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen và tặng hoa cho các tập thể.

 

5 năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiều công việc theo kế hoạch. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 4.167 tổ chức đảng (tăng 1.887 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước), kiểm tra 5.489 đảng viên (tăng 561 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); giám sát chuyên đề đối với 1.565 tổ chức đảng và 3.418 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 tổ chức đảng và 100 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 1.167 tổ chức đảng; giám sát đối với 627 tổ chức đảng và 1.157 đảng viên… Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là, còn tình trạng thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra mà không chủ động phát hiện được những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước, nhất là trong quản lý đất đai và thực hiện các dự án đầu tư…

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn và ông Hà Quốc Trị trao bằng khen và tặng hoa cho các cá nhân.

Ông Nguyễn Khắc Toàn và ông Hà Quốc Trị trao bằng khen và tặng hoa cho các cá nhân.


Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong kiểm tra phát hiện các nhân tố mới, điển hình tiên tiến để nhân rộng và kịp thời phát hiện sai phạm khi mới nhen nhóm để chấn chỉnh, khắc phục, không để xảy ra những sai phạm lớn. UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao với quyết tâm cao hơn, hiệu lực và hiệu quả hơn…


Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân.


N.D
     

.

các thông tin tiện ích