09:09, 18/09/2020

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Chiều 18-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm trực tuyến về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới". Ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Trần Văn Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. 

 

 

Chiều 18-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm trực tuyến về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Trần Văn Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. 

 

Quang cảnh buổi tọa đàm tại đầu cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh buổi tọa đàm tại đầu cầu Khánh Hòa.
 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe 14 báo cáo tham luận, các ý kiến của đơn vị, địa phương tập trung vào các nội dung: Những khó khăn, thuận lợi và kinh nghiệm hay trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tuyên truyền miệng; việc đổi mới và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin có định hướng trong thời gian qua; nhiệm vụ, giải pháp đối với cấp ủy đảng, ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên ở cơ sở về công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới…
 
Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới, trong đó chú trọng các nhiệm vụ và giải pháp như: Nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền miệng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng; khắc phục sự chậm trễ về thông tin chính thống ở cơ sở; tiếp tục rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, rà soát bổ sung chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên... 
 
H.DUNG