Lữ đoàn 101 Hải quân: Nâng cao hiệu quả công tác đảng

Thứ Năm, 10/09/2020, 22:07 [GMT+7]

Lữ đoàn 101 Hải quân: Nâng cao hiệu quả công tác đảng

Hoạt động ở môi trường đặc thù với nhiều khó khăn, gian khổ, công tác đảng, công tác chính trị, đặc biệt là phát triển tổ chức đảng, duy trì chất lượng sinh hoạt các chi bộ, đảng bộ được Lữ đoàn 101 Hải quân luôn chú trọng.   

Nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng của chiến sĩ trong mọi hoạt động là nhiệm vụ của cán bộ các cấp ở Lữ đoàn 101 Hải quân. Đơn vị huấn luyện yêu cầu cao về thể lực, sự bền bỉ, quyết tâm nên ngoài rèn luyện cho chiến sĩ các chế độ, nề nếp trong quân ngũ, đơn vị còn động viên, lắng nghe kịp thời để giúp đỡ chiến sĩ, điều chỉnh nội dung huấn luyện cho phù hợp, tạo hứng thú, sự say mê trong từng nội dung học tập, huấn luyện. Qua đó, nắm bắt được điểm mạnh, điểm yếu của từng chiến sĩ, bồi dưỡng các nội dung cần thiết để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Trước đây, nhiều quân nhân coi việc nắm bắt tư tưởng của bộ đội là nhiệm vụ của chỉ huy các cấp. Tuy nhiên, theo thời gian, công việc này đã trở thành nhiệm vụ của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Qua đó, nêu cao trách nhiệm của đảng viên với mọi nhiệm vụ chung, quyết tâm xây dựng từng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

 

Triển khai nhiệm vụ trước khi vào huấn luyện tại Tiểu đoàn 866, Lữ đoàn 101 Hải quân.

Triển khai nhiệm vụ trước khi vào huấn luyện tại Tiểu đoàn 866, Lữ đoàn 101 Hải quân.


Đại úy Nguyễn Hồng Tiến - Chính trị viên Tiểu đoàn 863, Lữ đoàn 101 chia sẻ: “Trong công tác đảng, công tác chính trị, chúng tôi đặc biệt coi trọng việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình, đấu tranh thẳng thắn, trung thực, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp ủy chi bộ. Cùng với đó, nêu cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, phát huy trong lời nói, việc làm hàng ngày”.


Thời gian qua, Lữ đoàn 101 Hải quân đã triển khai hiệu quả mô hình “Hai chất lượng, hai nêu cao” được Quân chủng Hải quân và Vùng 4 Hải quân giao làm điểm, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là những người đi đầu, hướng dẫn hành động cho bộ đội. Trong đó, chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, luôn nêu gương cho cấp dưới; quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm tính kế thừa, liên tục, vững chắc. Đây là khâu trọng yếu quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Từ đầu năm 2020 đến nay, chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện bản lĩnh, năng lực, sức sống của các chi bộ đến từng đảng viên.


Thượng tá Nguyễn Văn Sinh - Chính ủy Lữ đoàn 101 Hải quân cho biết: “Thời gian qua, lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là cấp chi bộ có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, trong đó đi sâu vào tổ chức thực hiện, trên cơ sở nghị quyết, bằng kế hoạch của người chỉ huy, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”. Với tinh thần chủ động, kiên quyết, đề cao trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, công tác xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể là chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy và chi bộ được nâng lên rõ rệt; nội bộ đoàn kết thống nhất, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng cao; đội ngũ cán bộ các cấp nắm và giải quyết tốt tình hình tư tưởng của bộ đội, duy trì nghiêm các chế độ, nề nếp; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Thế Anh
 

 

.

các thông tin tiện ích