01:09, 10/09/2020

Hội nghị liên kết giáo dục môn học Quốc phòng an ninh

Sáng 10-9, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN), Trường Đại học Nha Trang tổ chức hội nghị liên kết giáo dục môn học GDQPAN năm học 2020 - 2021.

Sáng 10-9, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN), Trường Đại học Nha Trang tổ chức hội nghị liên kết giáo dục môn học GDQPAN năm học 2020 - 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm học 2019 - 2020, Trung tâm GDQPAN, Trường Đại học Nha Trang đã thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, thống nhất với các trường liên kết hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Trung tâm đã liên kết GDQPAN với 5 trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. 

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Tính từ năm 2017-2019, trung tâm đã GDQPAN cho hơn 20.000 sinh viên; tổ chức giảng dạy môn học theo đúng chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Cơ sở vật chất, giảng đường, thao trường, bãi tập, vũ khí trang bị, mô hình học cụ, quân trang phục vụ giảng dạy, học tập luôn được Trung tâm chú trọng nâng cấp, bổ sung. Công tác quản lý sinh viên và hoạt động ngoại khoá được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hội nghị thống nhất thời gian tới, trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng quy chế phối hợp và kế hoạch đào tạo hàng năm giữa các đơn vị liên kết, triển khai sâu rộng phương pháp giảng dạy tích cực; đội ngũ giảng viên, đặc biệt là sĩ quan biệt phái không ngừng nghiên cứu, đổi mới các phương pháp giảng dạy, tạo sự hứng thú cho sinh viên về GDQPAN. Đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện và môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên, đặc biệt làm tốt công tác phối hợp thực hiện xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo môn học GDQPAN cho sinh viên theo quy định phân luồng đào tạo tại thông tư liên tịch giữa Bộ Quốc phòng, Bộ giáo dục - Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục xây dựng đưa vào sử dụng công trình “Trung tâm GDQPAN - Trường Đại học Nha Trang” tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm.

THẾ ANH