09:09, 08/09/2020

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V: Sẽ tổng duyệt chương trình vào chiều 13-9

Chiều 8-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2020 - 2025). 

Chiều 8-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2020 - 2025). Tham dự cuộc họp còn có các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận cuộc họp.

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận cuộc họp.


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên, ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất, chiều 13-9 sẽ tổng duyệt chương trình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V. Ông giao Sở Nội vụ rà soát kỹ các nội dung, tài liệu phục vụ đại hội; Ban Thi đua - Khen thưởng chuẩn bị những nội dung liên quan đến công tác khen thưởng tại đại hội; Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm về công tác hậu cần; Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị chu đáo công tác trang trí, các nội dung trưng bày tại đại hội, chương trình văn nghệ phục vụ đại hội... Các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ công việc và tiếp tục đôn đốc, hoàn chỉnh, bảo đảm đại hội được tổ chức chu đáo nhất.


Theo báo cáo của Ban Thi đua - Khen thưởng, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn tất về nội dung chương trình; kịch bản chi tiết; số lượng tập thể, cá nhân khen thưởng tại đại hội... Theo kế hoạch, đại hội sẽ diễn ra vào sáng 15-9.


N.V