Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025

Thứ Sáu, 18/09/2020, 21:37 [GMT+7]

Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025

Sáng 18-9, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo đại hội. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

 

Các đại biểu tham dự đại hội tại điểm cầu Khánh Hòa.
Các đại biểu tham dự đại hội tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
Giai đoạn 2015 - 2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng gắn các cuộc vận động, các phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mặt trận, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. MTTQ các cấp đã vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được 5.887 tỷ đồng, đóng góp chương trình an sinh xã hội được gần 17.000 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 181.133 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho hơn 667,5 nghìn lượt người nghèo. Mặt trận đã vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” được hơn 190.000 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa 516.143 căn nhà, tặng 772.666 sổ tiết kiệm cho hộ gia đình chính sách... Tại Khánh Hòa, 5 năm qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực triển khai và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua có hiệu quả, đã phát huy vai trò trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, UBMTTQ tỉnh đã vận động gần 92 tỷ đồng và 20.000 bao xi măng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão, lũ, dịch bệnh gây ra…
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp thời gian qua. Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, MTTQ các cấp cần tiếp tục tập hợp mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước thông qua các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong cộng đồng; xây dựng kế hoạch hành động thiết thực, cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo… 
 
C.V
 
 
.

các thông tin tiện ích