08:09, 21/09/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

Ngày 21-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo về chế độ phụ cấp đối với thôn đội trưởng; số lượng phó chỉ huy trưởng ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. 

Ngày 21-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo về chế độ phụ cấp đối với thôn đội trưởng; số lượng phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã. Cùng làm việc có các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh có 71 xã, phường, thị trấn loại 1 và 50 xã, phường, thị trấn ven biển, đảo. Tổng số phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã là 222 người. Theo quy định hiện hành, các địa phương có 2 chỉ huy phó đối với cấp xã. Tuy nhiên, theo Nghị định 72/2020 của Chính phủ mới ban hành, chỉ cấp xã loại 1, biên giới, ven biển đảo được bố trí không quá 2 phó chỉ huy trưởng ban CHQS. Do đó, số lượng phó chỉ huy trưởng ban CHQS một số xã, phường, thị trấn không còn phù hợp.

 

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.


Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến, đề xuất của Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành, ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng nghị quyết quy định số lượng phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã loại 1, ven biển, đảo; mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân khi thực hiện nhiệm vụ. Ông giao Bộ CHQS tỉnh làm việc với các địa phương để bố trí số lượng phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã, chế độ phụ cấp, mức trợ cấp cho các đối tượng đúng với tinh thần Nghị định 72 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ; giao Sở Nội vụ tham mưu các thủ tục để trình HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng nghị quyết.


Thế Anh