09:09, 10/09/2020

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Đổi mới mô hình sinh hoạt tọa đàm

Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức buổi tọa đàm về "Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao". Ông Trần Việt Anh - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tọa đàm.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức buổi tọa đàm về “Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”. Ông Trần Việt Anh - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tọa đàm.


Tại buổi tọa đàm, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao đổi, thảo luận, làm rõ 4 chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Qua đó, cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác, nắm chắc các quy trình nghiệp vụ, có kỹ năng thuyết trình tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.


Được biết, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức tọa đàm với hình thức khá mới mẻ, các phòng chuyên môn cử cán bộ, công chức bốc thăm nội dung chuyên đề thảo luận liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và chủ đề tọa đàm, nêu quan điểm cá nhân; các cán bộ, công chức khác có ý kiến trao đổi, thảo luận bổ sung để làm rõ nội dung các chuyên đề thảo luận và lãnh đạo ban kết luận theo từng chuyên đề.


P.PCTN