Việc xử lý kỷ luật một số cán bộ là khách quan, đúng nội dung, tính chất, mức độ vi phạm

Thứ Năm, 27/08/2020, 18:43 [GMT+7]

Việc xử lý kỷ luật một số cán bộ là khách quan, đúng nội dung, tính chất, mức độ vi phạm

Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa một số nội dung liên quan đến việc Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo sở, ngành mới đây.


- Thưa đồng chí, vừa qua Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, xử lý kỷ luật một số cán bộ vi phạm theo Thông báo kết luận số 680 của UBKT Trung ương. Có một số ý kiến cho rằng nếu so với mức kỷ luật của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thì mức kỷ luật của các cán bộ này chưa tương xứng. Xin đồng chí cho biết ý kiến về vấn đề này?

 


- Ngày 29-10-2018, UBKT Trung ương có Quyết định 929 kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã ban hành Thông báo kết luận số 680 ngày 30-8-2019, kết luận về một số sai phạm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020), Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021) và một số cá nhân. UBKT Trung ương đã kết luận vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ trên là nghiêm trọng; vi phạm của một số cá nhân là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh là nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. UBKT Trung ương đã kiến nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ trên và các cá nhân liên quan. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ trên; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 3 cá nhân là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Theo thẩm quyền, UBKT Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật 1 đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức cảnh cáo; yêu cầu 1 đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm.


Tại Thông báo kết luận số 680, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khắc phục, sửa chữa, xử lý các sai phạm của tổ chức, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập tổ công tác và nhóm giúp việc để khắc phục, xử lý các vi phạm; ban hành các kế hoạch kiểm điểm, xử lý cán bộ vi phạm thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đề nghị của UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Lê Văn Dẽ - Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Hòa Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Võ Tấn Thái - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường bằng hình thức cảnh cáo. UBKT Tỉnh ủy cũng đã thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Trần Minh Hải và Nguyễn Văn Nhựt - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng hình thức khiển trách; Trần Sỹ Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh bằng hình thức cảnh cáo. Việc xem xét, thi hành kỷ luật vừa qua của Tỉnh ủy được tiến hành theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng, khách quan, công khai, minh bạch. Kết quả xử lý được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều đó thể hiện thái độ cầu thị, tinh thần nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy trong việc khắc phục, sửa chữa, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.


Khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân của hành vi vi phạm để áp dụng hình thức kỷ luật thỏa đáng, đúng quy định, vi phạm đến đâu xử lý đến đó, không có trường hợp ngoại lệ, không có vùng cấm, không xuê xoa, né tránh. Kỷ luật của Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, đoàn thể và pháp luật. Vì vậy, việc kỷ luật cán bộ không chỉ dừng lại kỷ luật về đảng. Trên thực tế vừa qua việc xử lý cán bộ ở cả Trung ương và nhiều địa phương đã thể hiện như vậy.

 
  - Một số cán bộ bị xử lý kỷ luật cho rằng đã thực hiện theo đúng chủ trương của UBND tỉnh, nhưng đến nay lại bị xử lý kỷ luật nên không khỏi băn khoăn. Xin đồng chí cho biết, trong quá trình xem xét, Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy vận dụng cụ thể như thế nào?


- Trong các vi phạm của các cá nhân, có một số vi phạm do các đồng chí chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên nhưng có một số vi phạm do chấp hành chỉ đạo của cấp trên. Về nguyên tắc đã có vi phạm phải được xem xét, xử lý và làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, đúng, sai rõ ràng, trách nhiệm của người đứng đầu,  trách nhiệm của các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong các lĩnh vực. Cấp trên chỉ đạo mà cấp dưới thấy sai có quyền báo cáo lại và bảo lưu ý kiến. Trường hợp cấp trên chỉ đạo sai, cấp dưới vẫn chấp hành không có ý kiến gì thì cấp dưới vẫn phải chịu trách nhiệm nhưng khi xem xét, xử lý kỷ luật có tình tiết giảm nhẹ. Mặt khác, trong quá trình kiểm điểm, các đồng chí này tự giác, cầu thị nhận khuyết điểm, vi phạm và cùng với các cơ quan có thẩm quyền tập trung khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản về cho ngân sách nhà nước. Khi xử lý kỷ luật, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy đã xem xét toàn diện, tổng thể, cân nhắc nhiều mặt, kể cả việc trưng cầu ý kiến của các cơ quan chức năng và thống nhất cao khi quyết định các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm.


 Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định những hành vi vi phạm của các cá nhân là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân, Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ba trường hợp trên bằng hình thức cảnh cáo là phù hợp với Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.


- Thưa đồng chí, việc phải xử lý kỷ luật đảng viên là điều hết sức đau xót đối với tổ chức Đảng. Có ý kiến cho rằng vừa qua nếu hàng năm, công tác đánh giá cán bộ nghiêm túc, gắn với kết quả quản lý ngành, gắn với những vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm… thì tình hình đã khác. Thời gian tới Tỉnh ủy sẽ chấn chỉnh lại vấn đề này như thế nào?


- Việc kỷ luật cán bộ rất đau xót nhưng không thể không làm. Việc xử lý kỷ luật vừa mất cán bộ vừa ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cá nhân các đồng chí nhưng như lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người cùng tiến bộ, không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Mục đích của kỷ luật đảng là để răn đe, giáo dục cán bộ, đảng viên nhận thấy khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa, không phải để trừng trị. Đó là tính nhân văn trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng. Vừa qua, Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền 3 trường hợp, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 3 trường hợp. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo Thông báo kết luận số 680 của UBKT Trung ương (đợt 2). Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, xử lý những cán bộ cấp phòng, chuyên viên thuộc các sở, là cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quản lý.


Trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh phải chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; đặc biệt chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động phát hiện ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người dẫn đến vi phạm của nhiều người, vi phạm ít nghiêm trọng trở thành vi phạm nghiêm trọng; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính - ngân hàng, công tác cán bộ… UBKT Tỉnh ủy phải chủ động nắm tình hình, thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, phân loại, xử lý, nhất là những vụ việc được dư luận quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy hướng giải quyết. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp vừa hồng vừa chuyên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian đến.


- Xin cảm ơn đồng chí!


D.H - N.D (Thực hiện) 

.

các thông tin tiện ích