09:08, 28/08/2020

Thường trực Tỉnh ủy: Giao ban với các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy

Sáng 28-8, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai công tác tháng 9-2020. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự.

Sáng 28-8, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai công tác tháng 9-2020. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự. 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.


Trong tháng 8, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề về chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Các cơ quan, đơn vị đã trình hội nghị xem xét, thông qua các nội dung như: Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội đảng các cấp góp ý dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội khóa XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp góp ý của các bộ, ngành Trung ương, đại hội cấp huyện và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành, cán bộ lão thành vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ngoài ra, các tiểu ban nhân sự, nội dung và vật chất trình các nội dung về văn kiện, nhân sự và các vấn đề quan trọng liên quan đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt…


Ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy cần tập trung rà soát các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để báo cáo Bộ Chính trị thông qua đầu tháng 9; các đơn vị liên quan cần chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết 4 chương trình kinh tế - xã hội và 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh để chuẩn bị cho Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22 diễn ra vào trung tuần tháng 9; chuẩn bị chu đáo các nội dung tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; tập trung khởi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ông cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam; ngành Giáo dục - Đào tạo tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 an toàn, chu đáo…


Cẩm Vân