Nha Trang: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Hai, 03/08/2020, 22:16 [GMT+7]

Nha Trang: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 3-8, các ông: Lê Hữu Thọ - Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang chủ trì hội nghị về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.


Chủ đầu tư phải cam kết tỷ lệ giải ngân theo tiến độ


Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của thành phố gần 676,4 tỷ đồng (bao gồm cả vốn chuyển nguồn). Trong đó, vốn ngân sách thành phố quản lý gần 638,6 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh quản lý gần 37,8 tỷ đồng. Sau khi đã điều chỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 còn gần 557,7 tỷ đồng.

 

Lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị
Lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị

 

Đến ngày 20-7, thành phố đã giải ngân gần 217,5 tỷ đồng, đạt 32,16% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách thành phố giải ngân đạt 31,02%, vốn ngân sách tỉnh quản lý giải ngân đạt 51,27%. Tuy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh, tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm trước (tăng 170%)  nhưng chưa đạt yêu cầu thành phố đề ra từ đầu năm 2020 là phấn đấu đến cuối tháng 6, giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn. Nguyên nhân chủ yếu do phải điều chỉnh dự toán theo Nghị định 68 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn; các dự án có nguồn vốn lớn vướng liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa, nhất là vấn đề giá đất, đại diện Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng nêu thêm một số nguyên nhân chủ quan như: Một số dự án chưa mở mã dự án; nhiều dự án chưa đăng ký mở tài khoản, chưa đăng ký thay đổi chủ tài khoản kịp thời; một số trường hợp chưa nắm rõ thủ tục, hồ sơ theo quy định.


Qua rà soát, tổng hợp, có 23 đơn vị tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn được giao; 32 đơn vị vẫn còn công trình, dự án chưa giải ngân. Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân từ 50% trở lên gồm: Công an thành phố, Thành đoàn Nha Trang, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang; UBND các xã, phường: Xương Huân, Phương Sơn, Vạn Thạnh, Phước Hải, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Phước Đồng.


Theo chỉ đạo của UBND thành phố, đến hết tháng 9, các chủ đầu tư phải giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn năm 2020, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn khi kết thúc năm ngân sách 2020. Đây cũng là tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách thành phố mà thành phố cam kết với tỉnh. Tại hội nghị, từng chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân và cam kết trước lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố về tỷ lệ giải ngân tại thời điểm ngày 30-9 và 31-12 như yêu cầu, trong đó một số đơn vị cam kết hoàn thành giải ngân vào cuối tháng 9.


Phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn

 

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức hội nghị về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công với sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt các địa phương, các chủ đầu tư và các phòng, ban liên quan đến công tác đầu tư công. Vì thế, cấp ủy, chính quyền địa phương, các chủ đầu tư, các phòng, ban thành phố phải quán triệt quyết tâm hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2020. Các chủ đầu tư phải nâng cao năng lực; đối với các công trình điều chỉnh dự toán theo Nghị định 68 phải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ; có văn bản cam kết tiến độ với thành phố; thực hiện giải ngân theo khối lượng, không chờ kết thúc mới giải ngân để tăng tỷ lệ giải ngân. Phòng Quản lý đô thị thành phố kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư để bảo đảm vừa đẩy nhanh tiến độ giải ngân vừa bảo đảm chất lượng công trình. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ giải ngân của các đơn vị, giải quyết các vướng mắc về vốn, rà soát tham mưu điều chỉnh vốn; hàng tháng phải tổng hợp báo cáo tiến độ giải ngân. Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh thẩm định các phương án bồi thường; đôn đốc chủ đầu tư cung cấp thông tin xác định giá đất, bởi xây dựng giá đất chậm sẽ vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì không thể thực hiện thi công nên không có khối lượng thanh toán.

 

Thi công tuyến cống cấp 3 - thuộc dự án Ban Quản lý  dịch vụ công ích thành phố làm chủ đầu tư.

Thi công tuyến cống cấp 3 - thuộc dự án Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố làm chủ đầu tư.

 

Ông Lê Hữu Thọ yêu cầu phải khắc phục tình trạng “vốn đọng, nợ đọng, thủ tục tồn đọng”. Các chủ đầu tư, nhất là các chủ đầu tư có nhiều dự án, công trình, quản lý nguồn vốn lớn như: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thành phố... phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. UBND thành phố chỉ đạo tập huấn cho các chủ đầu tư về các thủ tục liên quan đến thanh, quyết toán… Việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công sẽ tính vào thi đua của đơn vị; thành phố chỉ đạo sẽ kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan đối với đơn vị không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra.


NAM DU
 

.

các thông tin tiện ích