05:08, 24/08/2020

Giao 4.384 chỉ tiêu làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có quyết định giao tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa - thể thao và sự nghiệp khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 4.384 người.

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có quyết định giao tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa - thể thao và sự nghiệp khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 4.384 người.


Theo đó, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện được giao 424 người (TP. Nha Trang nhiều nhất với 174 người và ít nhất là huyện Trường Sa được giao 1 người).

 

Các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành được giao 3.931 người, trong đó, các đơn vị thuộc Sở Y tế nhiều nhất với 3.082 người; ít nhất là các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh với 8 người; còn lại là các đơn vị thuộc Sở Văn hoá và Thể thao: 259 người; Sở Du lịch: 11 người; Sở Tài nguyên và Môi trường: 46 người; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10 người; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 136 người; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 263 người; Sở Tư pháp: 25 người; Sở Khoa học và Công nghệ: 13 người; Sở Thông tin và Truyền thông: 23 người; Sở Công Thương: 21 người; Sở Nội vụ: 9 người; Ban Quản lý khu du lịch Bán đảo Cam Ranh: 25 người.

 

Riêng số người làm việc của nhà thiếu nhi cấp huyện do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân bổ cho huyện ủy, thị ủy, thành ủy bố trí. Số biên chế dự phòng là 3 người.


Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện sẽ phân bổ số người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp; tổ chức sử dụng, quản lý công chức, viên chức và tài chính trong các đơn vị sự nghiệp theo quy định; báo cáo việc thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ trước ngày 30-6-2021 để theo dõi, kiểm tra.


N.V