Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI

Thứ Tư, 12/08/2020, 22:33 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI

. Ông Khổng Trung Thắng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy


Ngày 12-8, Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang tổ chức đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng 149 đại biểu chính thức đại diện cho gần 300 đảng viên trong Đảng bộ trường.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ trường đã lãnh đạo thực hiện đạt cơ bản các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đề ra. Nhà trường tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa chương trình đào tạo; đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học lần thứ 2 và có 2 chương trình đào tạo đại học đạt tiêu chuẩn kiểm định. Công tác nghiên cứu khoa học được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả…

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo đại hội.
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo đại hội.
 
 
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ trường tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và các chi bộ trong bối cảnh tự chủ đại học; tiếp tục hiện đại hóa, chuẩn hóa, hội nhập quốc tế mọi mặt hoạt động của nhà trường; đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư, hỗ trợ và hợp tác, tạo tiền đề cần thiết để sớm thực hiện thành công tầm nhìn đến năm 2030 thành trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.

 

1

Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội.


Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ trường tập trung lãnh đạo đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo; rà soát, đổi mới và chuẩn hóa các chương trình đào tạo; đẩy mạnh kiểm định chất lượng; tăng cường hợp tác quốc tế; đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, trường tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực về kinh tế biển, giảm nghèo…; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, nhất là đối với các ngành như: Du lịch, công nghiệp, kinh tế biển, kinh tế số. Đồng thời, Đảng bộ trường đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các đơn vị trực thuộc...


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15 vị. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ông Khổng Trung Thắng - Chủ tịch Hội đồng trường giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.


K.D


 

.

các thông tin tiện ích