08:08, 11/08/2020

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII

Ngày 11-8, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII chính thức khai mạc. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng 299 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

. Bầu 26 vị vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ngày 11-8, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII chính thức khai mạc. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng 299 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

 

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng đại hội.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối luôn quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, tham mưu và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh ngày càng vững mạnh. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối phấn đấu hàng năm có hơn 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ít nhất 75% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tổ chức đảng xây dựng quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025; có ít nhất 90% chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở đạt các yêu cầu cơ bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.

 

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đổi mới công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trọng tâm trước mắt là nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, đi đôi cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đồng thời, tập trung hiệu quả các nguồn lực để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phải tấn công, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 vừa phải đảm bảo sự ổn định, phát triển trên các lĩnh vực, gắn với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội... Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


Đại hội đã bầu 26 vị vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


N.D - P.H