Đại hội Đảng bộ huyện Vạn Ninh lần thứ XIX

Thứ Ba, 18/08/2020, 22:17 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ huyện Vạn Ninh lần thứ XIX

. Ông Bùi Văn Cường được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy


Ngày 18-8, Đại hội Đảng bộ huyện Vạn Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy và 269 đại biểu đại diện cho hơn 2.850 đảng viên toàn huyện tham dự.

 

Quang cảng đại hội.
Quang cảng đại hội.

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng đại hội.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển tương đối toàn diện, cơ cấu được chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, dịch vụ - du lịch, giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 653 đảng viên mới, đạt 108,8% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện xác định tập trung lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phấn đấu tăng giá trị các lĩnh vực kinh tế cao hơn 5 năm trước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn; kiểm soát và hạn chế ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân để xây dựng huyện Vạn Ninh phát triển nhanh và bền vững.

 

Ông Hà Quốc Trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Ông Hà Quốc Trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

 

Phát biểu chỉ đạo, ông Hà Quốc Trị cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ rà soát quy hoạch, xây dựng chiến lược, nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển khu vực bắc Vân Phong. Vì vậy, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh để thực hiện có hiệu quả việc thu hút đầu tư vào khu vực này. Bên cạnh đó, tiếp tục quy hoạch phát triển đô thị mới về phía đông bắc và đông nam thị trấn Vạn Giã; huy động có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Vạn Thắng và Dốc Đá Trắng. Bên cạnh đó, huyện cần thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; triển khai có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Ngoài ra, địa phương phải chú trọng bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 vị. Ông Bùi Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.


THÀNH NAM

 

.

các thông tin tiện ích