09:08, 06/08/2020

Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII

Sáng 6-8, Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy...

. Ông Đinh Văn Thiệu tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Diên Khánh


Sáng 6-8, Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mừng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII.
Quang cảnh Đại hội 

 

 

Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Ông Hà Quốc Trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

 

Ông Nguyễn Khắc Định và Hà Quốc Trị trao bằng khen cho Đảng bộ huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Nguyễn Khắc Định (thứ 2 từ phải sang) và ông Hà Quốc Trị (bìa trái) trao bằng khen cho Đảng bộ huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Diên Khánh đã lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp (công nghiệp chiếm 60,8%, dịch vụ chiếm 33,2%, nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 6%). So với nghị quyết, tỷ trọng ngành công nghiệp tăng 0,8%, ngành dịch vụ tăng 0,2%, ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản giảm 1%. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân hàng năm 36,76%, đạt 340,37% so với nghị quyết. Đến năm 2020, toàn huyện có 13/16 xã được công nhận xã nông thôn mới, trong đó xã Diên Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chương trình phát triển đô thị được đẩy mạnh với tỷ lệ dân số đô thị đạt 71,3%, đạt 118,8% so với nghị quyết; tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện trong 5 năm là 10.994 tỷ đồng, đạt 220% so với chỉ tiêu nghị quyết. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống người dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 640 đảng viên, đạt 128% chỉ tiêu nghị quyết.

 
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Diên Khánh phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân hàng năm trên 19%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân 13,71%/năm; tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khoảng 17.000 tỷ đồng. Huyện phấn đấu đến năm 2025 được công nhận là huyện nông thôn mới; xây dựng huyện thành thị xã Diên Khánh; phát triển 550 đảng viên/nhiệm kỳ…

 

Phát biểu chỉ đạo, ông Hà Quốc Trị đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh rà soát, bổ sung, điều chỉnh hợp lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực để tạo sự phát triển nhanh, bền vững hơn. Huyện cần đầu tư các công trình quan trọng, quy mô lớn, làm cơ sở phát triển đô thị, phát triển kinh tế; thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; tận dụng thế mạnh các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch; tập trung đầu tư cho các xã để đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới và hoàn thành việc công nhận huyện nông thôn mới vào thời gian tới. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng Đảng bộ, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên...


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 38 vị. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu ông Đinh Văn Thiệu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.


H.DUNG