02:08, 12/08/2020

Tăng cường tự chủ, khẳng định uy tín trong đào tạo, nghiên cứu

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện đạt cơ bản các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đề ra.

. Tiến sĩ Khổng Trung Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nha Trang trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- Thưa ông, kế thừa truyền thống của ngôi trường có bề dày thành tích, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả gì nổi bật?

 


- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện đạt cơ bản các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đề ra. Nhà trường tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo và sinh viên, khoa học và công nghệ, hợp tác đối ngoại, phục vụ cộng đồng, bảo đảm chất lượng. Hội đồng trường được thành lập và bước đầu điều chỉnh công tác quản trị nhà trường theo tinh thần của Luật Giáo dục đại học. Quy mô đào tạo được giữ vững, cơ cấu ngành đào tạo được điều chỉnh, chương trình đào tạo được đa dạng hóa thích ứng với nhu cầu xã hội. Cụ thể, trường đã mở mới 6 ngành đào tạo đại học, 5 ngành đào tạo thạc sĩ, 3 chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế và 2 ngành đào tạo tiến sĩ. 5 năm qua, trường đã đào tạo được 26 tiến sĩ, gần 1.700 thạc sĩ và khoảng 15.000 cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp ra trường. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề đào tạo đạt ở mức cao (có ngành đạt hơn 90% như: Nuôi trồng thủy sản, Chế biến thủy sản, Ngoại ngữ, Du lịch…). Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng, đặc biệt về lĩnh vực kinh tế biển, dịch vụ và du lịch.

 

Bên cạnh đó, hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; hoạt động hợp tác trong và ngoài nước được đa dạng hóa; hoạt động gắn kết với cộng đồng được quan tâm và đẩy mạnh. Nhà trường được công nhận kiểm định chất lượng lần thứ hai vào năm 2018; 2 chương trình đào tạo truyền thống của trường (Công nghệ chế biến thủy sản, Kỹ thuật tàu thủy) đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng chương trình đào tạo Việt Nam.

5 năm qua, số lượng đề tài, dự án các cấp tăng 15% so với giai đoạn trước; cán bộ, viên chức nhà trường đã công bố được 733 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước, 182 bài báo trên các tạp chí quốc tế. Nhà trường đã triển khai 17 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tỉnh Khánh Hòa về các lĩnh vực thủy sản, phát triển nguồn nhân lực du lịch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, một số sản phẩm đã được chuyển giao cho các cơ sở sản xuất và ngư dân trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên được duy trì, khuyến khích và gắn với hoạt động nghiên cứu của giảng viên.


Giai đoạn 2015 - 2020, trường đã phát triển được 37 đối tác nước ngoài mới thông qua các biên bản ghi nhớ hợp tác, duy trì và củng cố quan hệ hợp tác với 9 đối tác; ký 62 hợp tác với các trường, viện, công ty, doanh nghiệp trong nước. Hoạt động hợp tác trong xây dựng và phát triển dự án quốc tế ngày càng cụ thể và đi vào chiều sâu với nhiều chương trình, dự án mới được triển khai đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của trường, đồng thời gia tăng vị thế, ảnh hưởng của nhà trường trong cộng đồng khu vực. Hoạt động thu hút sinh viên nước ngoài đến giao lưu, học tập, nghiên cứu tại trường và cử sinh viên tham gia các khóa học tại các đơn vị đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm và đi vào chiều sâu.

 

Một góc Trường Đại học Nha Trang. Ảnh: NGUYỄN THẾ VŨ - NGUYỄN TUẤN

Một góc Trường Đại học Nha Trang. Ảnh: Nguyễn Thế Vũ - Nguyễn Tuấn

 

- Bên cạnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ cũng luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Xin ông cho biết những kết quả đạt được trong công tác này?


- Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quan tâm toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng và đổi mới. Đảng ủy thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, nhiệm vụ của trường cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên. Đảng ủy đã xây dựng, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2015 - 2020 một cách toàn diện, thiết thực và hiệu quả; xây dựng, triển khai thực hiện quy chế phối hợp về công tác tư tưởng giữa các đơn vị và tổ chức đoàn thể. Công tác giảng dạy và đánh giá các môn lý luận chính trị thường xuyên được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả và bước đầu đạt được kết quả tích cực trong việc học tập các môn học này. Một trong những điểm mạnh của trường là tổ chức hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Công tác tuyên truyền “Người tốt, việc tốt” trong sinh viên được duy trì thường xuyên, góp phần nhân rộng gương điển hình, thúc đẩy phong trào “Học tập tốt, rèn luyện tốt” trong toàn trường.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, xây dựng và chỉ đạo các chi bộ xây dựng, triển khai kế hoạch học tập và làm theo bằng các công việc cụ thể, thiết thực. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tổ chức cho gần 2.100 lượt cán bộ, viên chức và hơn 50.000 lượt sinh viên tham gia học nghị quyết; gần 1.500 lượt cán bộ, đảng viên, viên chức đăng ký cam kết học tập và làm theo Bác bằng những công việc cụ thể và cuối năm có đánh giá. Qua đó, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đa số cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên được nâng cao; nhiều việc làm cụ thể, thiết thực được thực hiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhà trường. Đảng ủy, các chi ủy thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên trong sinh viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 152 đảng viên mới, trong đó có 111 đảng viên là sinh viên.

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang trồng cây lưu niệm nhân chuyến thăm trường vào ngày 9-8-2019. Ảnh: Trương Trọng Ánh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang trồng cây lưu niệm nhân chuyến thăm trường vào ngày 9-8-2019. Ảnh: Trương Trọng Ánh

 

- Phát huy thành tựu 61 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, Đảng bộ định hướng mục tiêu và xác định nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới như thế nào, thưa ông?


- Đại hội lần này xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường thực hiện tự chủ; đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo; không ngừng nâng cao uy tín của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng”. Với định hướng đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và các chi bộ trong bối cảnh tự chủ đại học; phát huy truyền thống đoàn kết, thực hành dân chủ rộng rãi, công khai minh bạch mọi mặt hoạt động của nhà trường. Đồng thời, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh thực hiện tự chủ; tiếp tục hiện đại hóa, chuẩn hóa, hội nhập quốc tế mọi mặt hoạt động của nhà trường; tăng cường đổi mới sáng tạo thích ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực đầu tư, hỗ trợ và hợp tác, tạo tiền đề cần thiết để sớm thực hiện thành công tầm nhìn đến năm 2030 thành trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI đề ra. Theo đó, Đảng bộ phấn đấu hàng năm đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 30 đến 35 đảng viên, trong đó 20 - 25 đảng viên là sinh viên. Đến cuối nhiệm kỳ đạt 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ; tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư không thấp hơn 20% tổng số giảng viên có trình độ tiến sĩ. Phấn đấu trường đạt chuẩn kiểm định lần thứ ba; 100% chương trình đào tạo hoàn thành tự đánh giá, trong đó, có ít nhất 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế, mỗi khoa/viện đào tạo có ít nhất 1 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định; trên 70% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, 80% sinh viên có việc làm đúng ngành nghề đào tạo; mỗi năm đạt số lượng 0,13 đề tài/giảng viên, ít nhất 2 dự án quốc tế mới được phê duyệt, 3 dự án hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài...


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)