12:08, 11/08/2020

Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Với nhận thức sâu sắc chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng sẽ mạnh khi các chi bộ mạnh, thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Với nhận thức sâu sắc chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng sẽ mạnh khi các chi bộ mạnh, thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.  


Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt


Thực hiện Chỉ thị số 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 10 thực hiện chỉ thị nói trên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2009, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo xây dựng và phổ biến Đề án Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

Trên cơ sở đó, nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng đã được Đảng ủy Khối tổ chức với hơn 600 cán bộ cấp ủy cơ sở tham gia, trong đó có một chuyên đề riêng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy Khối còn giao ban cụm cơ sở đảng định kỳ 2 lần/năm; bồi dưỡng báo cáo viên; tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ nhất nhằm nâng cao kiến thức công tác đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho bí thư chi bộ, chú trọng kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ...


Nhờ đó, các chi, đảng bộ đã có nhiều chuyển biến về công tác chuẩn bị, chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ. Trước khi có Chỉ thị số 10 và Đề án của Đảng ủy Khối, tỷ lệ sinh hoạt chi bộ đều kỳ chỉ đạt 85%; số đảng viên sinh hoạt chi bộ thường chỉ đạt 80 - 90%/kỳ họp. Nội dung sinh hoạt chủ yếu giải quyết công việc sự vụ, nặng về chuyên môn, thiếu thảo luận giải quyết vướng mắc trong xây dựng nội bộ, công tác lãnh đạo đoàn thể... Còn hiện nay, hầu hết chi bộ bảo đảm sinh hoạt 12 kỳ/năm; một số chi bộ còn sinh hoạt tới 15 - 16 kỳ/năm để giải quyết kịp thời các nhiệm vụ đột xuất. Tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt chi bộ đạt 95%; một số chi bộ đạt 100%. Có những chi bộ còn chiếu phim tư liệu; sử dụng máy chiếu kết hợp khi báo cáo. Nhiều chi bộ đưa vào nội dung kể chuyện về Bác để liên hệ, học tập và có hướng thực hành gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác điều hành, chủ trì sinh hoạt chi bộ chủ động, tự tin hơn; việc xử lý các tình huống đặt ra linh hoạt hơn, phát huy được trí tuệ tập thể.

 

Buổi  sinh hoạt chuyên đề  kỷ niệm  130 năm  Ngày sinh Chủ tịch  Hồ Chí Minh  tại Chi bộ  Ban  Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Buổi sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Chú trọng sinh hoạt chuyên đề


Năm 2017, 2 chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và Trung tâm Điện ảnh phối hợp tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và chào mừng Đại hội Cựu Chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thông tin về hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của ngày 27-7, các kỳ đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh được truyền đạt đan xen giữa những tiết mục văn nghệ cùng chủ đề và phần trình chiếu bộ phim về các gương cựu chiến binh Khánh Hòa tiêu biểu. Buổi sinh hoạt kết thúc với chuyến đi thăm một thương binh 3/4 tại huyện Diên Khánh như một cách thiết thực tri ân người có công với nước.


Mới đây, ngày 28-7, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề “Xây dựng người cán bộ tuyên giáo trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2020). Cả chi bộ cùng ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo; cùng trao đổi về vai trò, đóng góp của ngành; đồng thời chỉ ra những thách thức trong bối cảnh hiện nay và việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.


Thực tế, sinh hoạt chi bộ chuyên đề vừa góp phần nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức cho đảng viên, vừa tạo được sự thu hút trong sinh hoạt đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sự điều hành của cấp ủy, bí thư chi bộ cũng được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ, nhiều chi bộ đã triển khai sinh hoạt chi bộ chuyên đề về các giải pháp lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu công tác của đơn vị; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tổ chức; phát triển đảng viên; biện pháp thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong công tác… Đảng bộ Khối hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng với hơn 3.380 đảng viên. Trong năm, số chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề 1 - 2 lần chiếm 48%; từ 4 lần trở lên chiếm 20%; đặc biệt, 4% số chi bộ sinh hoạt chi bộ chuyên đề 6 - 7 lần. Một số đơn vị làm tốt công tác này như các đảng bộ: Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh; các chi bộ: Sở Công Thương, Cơ quan Đảng ủy Khối, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Sở Thông tin và Truyền thông…


Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhìn nhận, qua thời gian, chất lượng sinh hoạt chi bộ của toàn Đảng bộ Khối đã chuyển biến tích cực. Nề nếp sinh hoạt hàng tháng được thực hiện nghiêm túc. Nội dung, hình thức sinh hoạt thường xuyên cải tiến, đổi mới và bảo đảm đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Các kỳ sinh hoạt chi bộ đã trở thành diễn đàn thiết thực và dân chủ của đảng viên; góp phần tích cực nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ chi ủy, bí thư chi bộ và đảng viên.


NGUYỄN VŨ