Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Vạn Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập trung để khu vực bắc Vân Phong phát triển đột phá

Thứ Ba, 18/08/2020, 00:56 [GMT+7]

Tập trung để khu vực bắc Vân Phong phát triển đột phá

. Ông Bùi Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vạn Ninh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

 


- Thưa ông, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Vạn Ninh đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đạt kết quả tích cực. Xin  ông cho biết những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương?

 

- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển tương đối toàn diện, cơ cấu được chuyển dịch đúng định hướng: Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 27,65% (tăng 6,24%); dịch vụ - du lịch chiếm 20,64% (tăng 3,97%) và giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản còn 51,71% (giảm 10,21%) so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 14,7%/năm; dịch vụ -  du lịch tăng bình quân 13,77%/năm; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 5,15%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 12,4%/năm.

 

Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình KT-XH trọng điểm của tỉnh, của huyện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; quan tâm thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển khu vực bắc Vân Phong. 5 năm, nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện hơn 400 tỷ đồng. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng các xã được đầu tư tương đối đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã được đề nghị công nhận trong năm 2020, 1 xã đạt 14 tiêu chí và 2 xã đạt 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Chương trình phát triển đô thị Vạn Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, đến nay, có 94 dự án đã triển khai với tổng kinh phí đầu tư 2.110 tỷ đồng, đạt 13,86% tổng vốn thực hiện chương trình. Ngoài ra, các nguồn vốn khác đã lồng ghép đầu tư 61 công trình với kinh phí 113 tỷ đồng. Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, từng bước đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về phát triển Khu Kinh tế Vân Phong giai đoạn 2016 - 2020, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các sở, ban, ngành của tỉnh trong hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư phát triển vào khu vực này. Đến nay, khu vực này có một số dự án mang tính động lực đang được triển khai như: Dự án đường từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn với tổng mức đầu tư 998 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Dự án Cảng tổng hợp bắc Vân Phong (giai đoạn mở đầu) với tổng số vốn 417 tỷ đồng…

 

Cảng tổng hợp bắc Vân Phong. Ảnh: MẠNH HÙNG

Cảng tổng hợp bắc Vân Phong. Ảnh: MẠNH HÙNG

 

Cùng với đó, huyện luôn quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đến năm 2020, toàn huyện có 42/53 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 79,2%); giữ vững và nâng cao chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, giáo dục phổ cập bậc tiểu học và THCS. Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và hoàn thiện; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; các giải pháp giảm nghèo triển khai đồng bộ nên đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện ước chỉ còn 2,15%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,17%. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác nội chính và cải cách tư pháp được thực hiện nghiêm túc.


- Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo phát triển KT-XH, Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Xin ông cho biết những kết quả đạt được trong công tác này?


- Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng và tạo được chuyển biến rõ nét. Công tác chính trị, tư tưởng đã chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu và trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với việc thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng luôn được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên có nhiều tiến bộ. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 653 đảng viên mới, đạt 108,8% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong đó đảng viên là đoàn viên, thanh niên chiếm 71,5%. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được triển khai thực hiện khá toàn diện, chất lượng ngày càng cao, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác dân vận, công tác xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

 

Nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vân Phong. Ảnh: BKH

Nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vân Phong. Ảnh: BKH

 

- Với quyết tâm xây dựng huyện Vạn Ninh phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện sẽ đề ra phương hướng, giải pháp gì để thực hiện mục tiêu này, thưa ông?


- Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện xác định tập trung lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng phát triển chiều sâu; phấn đấu tăng giá trị các lĩnh vực kinh tế cao hơn 5 năm trước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn; kiểm soát và hạn chế ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân để xây dựng huyện Vạn Ninh phát triển nhanh và bền vững.


Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ xây dựng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển ngành nông nghiệp và Chương trình kinh tế biển giai đoạn 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện; chú trọng thu hút đầu tư phát triển Khu Công nghiệp Vạn Thắng và Khu Công nghiệp sản xuất tập trung Dốc Đá Trắng. Huyện sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong triển khai thực hiện xây dựng Quy hoạch phát triển khu vực bắc Vân Phong; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư xây dựng các dự án lớn về du lịch, cảng biển, logistics, công nghiệp, thương mại...; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn huyện, nhất là khu vực Đại Lãnh và vùng ven biển. Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên các nguồn lực để xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển đô thị và Chương trình phát triển nguồn nhân lực của huyện giai đoạn 2020 - 2025...


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)

 

 


 

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025:


. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 20 - 21%/năm; giá trị dịch vụ - du lịch tăng bình quân 10 - 12%/năm; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 4 - 5%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 10 - 11%/năm.


. Đến năm 2025, giảm 50% quy mô hộ nghèo so với đầu giai đoạn; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; có 51/53 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 94,44%); 13/13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, có 5 bác sĩ/1 vạn dân; 100% xã, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh. Huyện Vạn Ninh đạt chuẩn huyện nông thôn mới.


. Hàng năm có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 600 đảng viên mới, trong đó tỷ lệ đảng viên là đoàn viên, thanh niên đạt 60% trở lên.

  

.

các thông tin tiện ích