11:08, 05/08/2020

Vững mạnh từ cơ sở

Nhận thức sâu sắc vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, những năm qua, Huyện ủy Diên Khánh luôn chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Nhận thức sâu sắc vai trò của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, những năm qua, Huyện ủy Diên Khánh luôn chú trọng xây dựng, củng cố TCCSĐ về chính trị, tư tưởng và tổ chức.


Sâu sát với cơ sở


Đi trên tuyến đường vàng rực hoa hoàng yến vào Khu di tích Am Chúa, ông Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Diên Điền cho biết: “Diên Điền là xã đầu tiên của huyện được chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đảng ủy xã đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, vận động người dân cùng thực hiện. Cuối năm 2019, tuyến đường hoa này đã hoàn thành nhờ xã hội hóa”. Ghé nhà bà Nguyễn Thị Lệ ở thôn Đại Điền Đông 1, ông Đức hỏi thăm chuyện học hành, sức khỏe của 4 cháu, động viên bà Lệ vượt qua nỗi buồn mất chồng, nuôi 1 con hạn chế về tâm thần. Bà Lệ cho biết, cán bộ nơi đây rất sâu sát nên ngoài chế độ của Nhà nước, mẹ con bà còn được hỗ trợ thêm gạo, sách vở...

 

Tuyến đường hoa vào Khu di tích Am Chúa góp phần tạo cảnh quan  xanh - sạch - đẹp cho xã Diên Điền.

Tuyến đường hoa vào Khu di tích Am Chúa góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho xã Diên Điền.


Nhờ cán bộ, đảng viên gần dân và tích cực tuyên truyền, vận động, 5 năm qua, người dân trong xã đã hiến hơn 5.800m² đất, hàng trăm cây ăn quả, hơn 2.000 ngày công làm đường, đóng góp thu gom rác thải sinh hoạt hơn 120 triệu đồng/năm; gần 10km đường quê có đèn thắp sáng; thực hiện 3 tuyến đường hoa dài 3,3km... Đến nay, xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát triển đảng viên mới đạt 145% nghị quyết đại hội. Năm 2015, 2016, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2018 và 2019 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Được biết, thực hiện phương châm “huyện sát thôn và tổ dân phố, xã sát từng hộ dân”, đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phân công các vị trong Ban Thường vụ và Huyện ủy viên phụ trách các TCCSĐ để nắm bắt tình hình và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với 95 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố để trực tiếp nghe báo cáo vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở, trong mối quan hệ giữa bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.


Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên

 

Hiện nay, Đảng bộ huyện Diên Khánh có 57 TCCSĐ trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ cơ sở, 34 chi bộ cơ sở, với 2.994 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã luân chuyển 5 cán bộ huyện về xã, bổ nhiệm 36 đồng chí, chỉ định bổ sung cấp ủy đảng cơ sở 26 đồng chí, quyết định 30 đồng chí giữ chức vụ bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở. Hàng năm, Đảng bộ huyện có 98% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có TCCSĐ xếp loại yếu.

Để xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, Huyện ủy rất quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới luôn bám sát tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục quy định, từng bước trẻ hóa, đáp ứng yêu cầu lực lượng cán bộ kế cận… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp 640 đảng viên, đạt 128% nghị quyết đại hội, trong đó 80% đảng viên được kết nạp ở độ tuổi đoàn viên, thanh niên; 6 đảng viên là trưởng, phó thôn, tổ trưởng tổ dân phố; 16 đảng viên đang làm việc ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Huyện cũng mở 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 900 quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp đảng.


Ban Tổ chức Huyện ủy cũng quan tâm củng cố tổ chức bộ máy các cấp ủy, kiện toàn những TCCSĐ còn thiếu cấp ủy viên, thiếu cán bộ lãnh đạo chủ chốt, hoạt động còn hạn chế hoặc có sai phạm cần chỉ đạo giải quyết, từ đó kịp thời tham mưu điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ sung cán bộ cho các TCCSĐ, cơ quan, đơn vị theo quy định. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách luôn được chú trọng; bảo đảm dân chủ, công khai trong giới thiệu nhân sự quy hoạch, cán bộ ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nhất là trong nhận xét, đánh giá xếp loại TCCSĐ, tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên hàng năm. Mối quan hệ công tác giữa TCCSĐ với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được triển khai nghiêm túc. Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các ban xây dựng đảng tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng cán bộ, đảng viên; chú trọng xây dựng, kiện toàn các TCCSĐ. Đồng thời, quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng ở tất cả loại hình TCCSĐ, coi trọng chất lượng; quan tâm phát triển đảng ở nơi có số đảng viên ít, phát triển đảng viên là cán bộ thôn, tổ dân phố, công nhân lao động đang làm việc tại các đơn vị kinh tế tư nhân.


Nguyên Vũ