01:08, 13/08/2020

Bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII.

. Đại tá Nguyễn Văn Ngàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- Thưa ông, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo toàn diện công tác công an, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật?

 


- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo từng bước kiện toàn, ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy theo mô hình tổ chức mới; chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác công an, lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra. Kết quả nổi bật là: An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chất lượng công tác của toàn lực lượng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường.

 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự (ANTT). Công an tỉnh đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng tầm quốc tế, quốc gia và của tỉnh.

 

Lực lượng Công an tỉnh ra quân giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: LÊ VĂN THUẬN

Lực lượng Công an tỉnh ra quân giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: LÊ VĂN THUẬN

 

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, 5 năm qua, công tác phòng, chống tội phạm ngày càng đi vào chiều sâu, các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ được triển khai đồng bộ; hiệu quả phối hợp giữa công tác điều tra trinh sát và điều tra tố tụng ngày càng nâng cao. Nhiều chuyên án, vụ án lớn, phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy được đấu tranh thành công, điều tra làm rõ. Các chỉ tiêu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 2.589/3.015 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 86%, vượt gần 11% so với chỉ tiêu của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đề ra. Riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,53% (vượt 3,53% so với chỉ tiêu đề ra). Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong sản xuất, kinh doanh, làm việc, sinh hoạt… Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong những năm qua ngày càng phát triển sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đã huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo đảm ANTT tại các khu dân cư, thôn, tổ dân phố đem lại hiệu quả cao, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, duy trì hoạt động của các tổ chức, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở…


- Đảng bộ Công an tỉnh đã xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng giữ vai trò then chốt, là nền tảng để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Điều này được thể hiện như thế nào trong nhiệm kỳ qua, thưa ông?


- Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức. Toàn Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công việc với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Qua đó, 100% người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chấp hành nghiêm túc quy định về nêu gương, xây dựng và thực hiện kế hoạch của bản thân, cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Toàn Đảng bộ đã duy trì tốt nhiều hình thức đối thoại, tiếp thu ý kiến của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của lực lượng công an.

 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tăng cường lực lượng cho cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy cấp phòng, đội thuộc Công an tỉnh, giảm từ 32 xuống còn 27 phòng, từ 151 xuống còn 98 đầu mối cấp đội; điều động, bố trí 299 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 96/96 xã của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Trong nhiệm kỳ, có 84% chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 40,5% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 82,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt 2,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết), trong đó có 16,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vượt 1,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Toàn Đảng bộ kết nạp 241 đảng viên mới (vượt 20,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra).

 

Lễ chào cờ đầu tháng tại Công an tỉnh. Ảnh: Sơn Hồng

Lễ chào cờ đầu tháng tại Công an tỉnh. Ảnh: Sơn Hồng

 

- Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì, thưa ông?  


- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh tập trung làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương trong mọi tình huống.


Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các cuộc vận động của ngành. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, có trình độ, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cải tiến lề lối làm việc và nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh phấn đấu đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, làm giảm ít nhất 3% số vụ phạm pháp hình sự so với nhiệm kỳ trước; nâng cao chất lượng điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm; 100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 75% trở lên, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên.


Đảng bộ phấn đấu kết nạp từ 150 đảng viên trở lên; 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)