09:07, 17/07/2020

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61

Sáng 17-7, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61) tỉnh tổ chức họp kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, cho ý kiến về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sáng 17-7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Kết luận số 61 ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam (gọi tắt là BCĐ thực hiện Kết luận 61) tỉnh tổ chức họp kiện toàn, phân công nhiệm vụ BCĐ, cho ý kiến về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Tại cuộc họp, các thành viên thống nhất với dự thảo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ thực hiện Kết luận 61 tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, BCĐ tỉnh có 11 thành viên, do ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Phó ban Thường trực là ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Cao Ngọc Tâm - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Phó ban và các thành viên là lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.


Ông Lê Hữu Hoàng giao Hội Nông dân tỉnh hoàn thiện công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về nội dung, kịch bản Chương trình tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61 (2010 - 2020) phù hợp với ý nghĩa của sự kiện và tình hình thực tiễn của địa phương. Ông cũng yêu cầu các thành viên BCĐ cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nông dân, quan tâm, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh…


H.Đ