03:07, 17/07/2020

Giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu 4 văn bản pháp luật mới: Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật...

Sáng 17-7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ nhất năm 2020 giới thiệu văn bản pháp luật mới cho 180 cán bộ chủ chốt của tỉnh. Ông Lê Xuân Thân -Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và truyền đạt.


Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu 4 văn bản pháp luật mới: Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 3 luật đều có hiệu lực từ ngày 1-7-2020; Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.


Bộ luật Lao động năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều, sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng so với Bộ luật Lao động năm 2012. Trong đó, Bộ luật có mở rộng thêm đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động cùng một số tiêu chuẩn riêng; tăng tuổi nghỉ hưu; bổ sung 1 ngày nghỉ trong năm liền kề ngày Quốc khánh; bỏ hợp đồng lao động theo mùa vụ; thêm trường hợp nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương...


Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam gồm 8 chương, 52 điều.  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung 19 điều. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung 5 điều của Luật Tổ chức Chính phủ; sửa đổi, bổ sung 32 điều và bãi bỏ 1 khoản  trong 1 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.


N.V