09:07, 02/07/2020

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII

Ngày 2-7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5 cùng 90 đại biểu đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Ngày 2-7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5 cùng 90 đại biểu đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh.

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cơ
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

 

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Khắc Định khẳng định, những năm qua, công tác quốc phòng, quân sự của tỉnh luôn được Đảng bộ, chính quyền quan tâm đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, huy động các nguồn lực bảo đảm thực hiện. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Đảng bộ luôn kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc; giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, tạo môi trường an toàn ổn định cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu khai mạc
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu khai mạc

 

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nổi bật là công tác tham mưu triển khai toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận và tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập sát thực tế, chất lượng xây dựng chính quy chuyển biến tích cực. Công tác đảng, công tác chính trị tư tưởng triển khai toàn diện, hiệu quả. Hàng năm, toàn tỉnh luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đảng bộ đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Thiếu tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo
Thiếu tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Trương Thiên Tô yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phải phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, năng động, sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu đề ra. Trọng tâm là thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về những chủ trương, giải pháp tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh. Đồng thời, chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, coi trọng công tác giáo dục chính trị, giữ vững “trận địa tư tưởng” của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

 

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ông Nguyễn Khắc Định và Thiếu tướng Trương Thiên Tô tặng hoa chúc mừng các vị trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Nguyễn Khắc Định và Thiếu tướng Trương Thiên Tô tặng hoa chúc mừng các vị trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phấn đấu có từ 90% trở lên đảng bộ, cấp ủy hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% trở lên cán bộ chủ trì các cấp hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm. Phấn đấu hàng năm xây dựng 80% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện, trong đó, có 20% vững mạnh toàn diện tiêu biểu, mẫu mực; 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; phấn đấu quân số khỏe bình quân đạt 98,7% trở lên…


Đại hội đã bầu 13 vị vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.


N.D