Chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Huy động mọi nguồn lực để Nha Trang phát triển giàu mạnh, văn minh

Thứ Hai, 06/07/2020, 23:58 [GMT+7]

Huy động mọi nguồn lực để Nha Trang phát triển giàu mạnh, văn minh

. Ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ TP. Nha Trang nhiệm kỳ qua?

 


- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức luôn đan xen, tác động đa chiều đến sự phát triển của thành phố và đời sống xã hội, với quyết tâm của toàn đảng bộ, sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, TP. Nha Trang đã đạt và vượt 25/29 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra, tạo chuyển biến tích cực và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, kinh tế tiếp tục giữ đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng và sức cạnh tranh của các loại hình kinh tế ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, du lịch vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế, là ngành có mức tăng trưởng cao nhất. Giá trị dịch vụ du lịch tăng bình quân 21,07%/năm (vượt chỉ tiêu đề ra 18%/năm). Sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng bình quân 7,3%/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 3,22%/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến nay đạt 3.442 tỷ đồng, tăng 18,69% (bình quân hàng năm tăng 6,8%)…

 

Một góc TP. Nha Trang.

Một góc TP. Nha Trang. Ảnh: Vương Mạnh Cường

 

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố đạt kết quả tích cực. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm chuyển biến đáng kể diện mạo và đời sống nhân dân vùng nông thôn với nguồn lực đầu tư hơn 1.002 tỷ đồng cho các công trình. Đến nay, thành phố có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng xã Vĩnh Thái đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép thành phố lập đề án phân loại đô thị loại 5, chuyển  thành phường). Chương trình phát triển đô thị được triển khai mạnh mẽ, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư với nguồn lực lớn, nhiều khu đô thị mới hình thành đã làm thay đổi nhanh hình ảnh thành phố theo hướng hiện đại. Hiện nay, hầu hết các xã, phường đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt với tỷ lệ phủ kín 96,3%. Quy hoạch chi tiết đô thị được tăng cường, đặc biệt là khu vực nội thành với tỷ lệ phủ kín 45%. Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị, khu chức năng đã và đang phát huy hiệu quả, đảm bảo định hướng phát triển của thành phố trong tương lai. Là thành phố du lịch năng động và hấp dẫn, Nha Trang đang ngày càng phát triển sôi động với nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị mới. Thành phố hiện có 108 dự án nhà ở, khu đô thị mới và xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu dân cư.


Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,4%/năm; giảm từ 2,13% năm 2016 xuống còn 0,45% tính đến tháng 7-2020. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai chủ động, kịp thời. Hàng năm, thành phố luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

 

- Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố thực hiện công tác này đạt kết quả như thế nào, thưa ông?


- Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ đã quan tâm toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội đề ra: 100% thôn, tổ dân phố đã có chi bộ. Công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng, đã kết nạp 1.200 đảng viên mới. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 79,5%... Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy nghiêm túc thực hiện. Việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 được các cấp ủy thực hiện theo đúng hướng dẫn và gợi ý nội dung kiểm điểm của cấp trên. Sau kiểm điểm, hầu hết các cấp ủy cơ sở đều ban hành nghị quyết để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Nội dung chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quán triệt, triển khai thường xuyên tại chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc. Hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị làm cho đợt sinh hoạt chính trị ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

 

Khu vực trung tâm Ngã Sáu, TP. Nha Trang.

Khu vực trung tâm Ngã Sáu, TP. Nha Trang. Ảnh: Mạnh Hùng

 

- Với quyết tâm tiếp tục xây dựng Nha Trang phát triển giàu mạnh, văn minh và bền vững, Đảng bộ thành phố đề ra phương hướng, giải pháp gì trong nhiệm kỳ tới, thưa ông?


- Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh, những khó khăn, thuận lợi, Đảng bộ đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với nhiệm vụ trung tâm là phục vụ sự phát triển và phục vụ nhân dân; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Huy động mọi nguồn lực, từng bước phát triển vùng kinh tế Nha Trang theo định hướng của tỉnh; khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế của thành phố để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng: du lịch, thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Phát triển kinh tế bền vững, các loại hình tăng trưởng kinh tế phải kết hợp khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa. Quản lý tốt quy hoạch đô thị, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, hình thành các khu đô thị mới đa chức năng phù hợp với yêu cầu phát triển thành phố trong tương lai. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng ý thức cộng đồng, quan tâm giải quyết việc làm, triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội… đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững thành phố, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân.


Để thực hiện phương hướng, chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ thành phố xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ cho cả nhiệm kỳ về phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; công tác quản lý đô thị; tài nguyên và môi trường; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự, quốc phòng địa phương; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác đối ngoại.


Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục chủ động phát huy tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, tiếp tục xây dựng TP. Nha Trang phát triển giàu mạnh, văn minh và bền vững.


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)

 


 

Các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2025:


- Tỷ lệ tăng doanh thu dịch vụ du lịch 10%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 105.000 tỷ đồng; tỷ lệ tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 7%; tỷ lệ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản từ 3 đến 4%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.300 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư công 5 năm 2.800 tỷ đồng.


- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 60%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 95%, số người lao động có việc làm tăng thêm bình quân 4.350 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 85%; có từ 1 đến 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 100% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh.


- Tỷ lệ cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 85%; kết nạp mới 1.000 đảng viên trở lên, trong đó kết nạp 80 đảng viên trở lên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

 


 

.

các thông tin tiện ích