01:06, 05/06/2020

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Sáng 5-6, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020.

 

Sáng 5-6, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

 

Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức liên tục, sôi nổi, đều khắp với hình thức thi đua đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa. Nội dung phong trào thi đua gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Giao lưu với các các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

 

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có hiệu quả thiết thực, mang tính xã hội hóa cao, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm; là cơ sở để xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Về xây dựng phong trào cơ sở trên địa bàn đã tập trung nhiều về công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về An ninh trật tự (ANTT). Đến nay, toàn tỉnh hiện có 137/147 xã, phường, thị trấn và 58 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn ANTT”; 406 mô hình tự quản về ANTT; 18 mô hình các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. 

 

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 21 tập thể và 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

 

Ông Văn Ngọc Sen, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Trưởng ban Thi đua tỉnh trao bằng khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hoà trao bằng khen cho 90 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

 

THANH TRÚC