Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa:

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Thứ Ba, 30/06/2020, 21:36 [GMT+7]

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 30-6, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  


Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của các tổ chức đảng cấp trên, đồng thời đổi mới công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 43 lượt tổ chức đảng, 794 lượt đảng viên, giám sát 27 lượt tổ chức đảng và 86 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Ủy ban kiểm tra các cấp còn chú trọng việc đôn đốc, theo dõi thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.


Hội nghị tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 1 đảng viên trong đảng bộ.


NAM TÂN 

.

các thông tin tiện ích