12:05, 18/05/2020

Vận động gần 25 triệu đồng phòng, chống dịch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về đóng góp nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tùy theo khả năng của mỗi người tham gia đóng góp theo hai hình thức nhắn tin và tiền mặt.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về đóng góp nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tùy theo khả năng của mỗi người tham gia đóng góp theo hai hình thức nhắn tin và tiền mặt.


Sau một thời gian ngắn vận động, Công đoàn cơ sở đã tiếp nhận gần 25 triệu đồng và đã trao cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh.


Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở còn trao tặng 3 máy phun sương dung dịch sát khuẩn tự động cho các đơn vị: Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Máy phun sương dung dịch sát khuẩn tự động trên do ông Phạm Minh Hoàng - giáo viên Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn chế tạo.


V.G