09:04, 27/04/2020

Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý

Ngày 27-4, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số đơn vị, địa phương liên quan dự hội nghị.

Ngày 27-4, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số đơn vị, địa phương liên quan dự hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa


Theo báo cáo, cả nước có 14 cơ quan Trung ương, 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện thí điểm thực hiện đề án. Sau gần 3 năm thực hiện, 12 cơ quan Trung ương đã tổ chức thi tuyển 29 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng với 42 ứng viên trúng tuyển; các địa phương đã tổ chức thi tuyển 87 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng với 369 ứng viên trúng tuyển. Tại Khánh Hòa, có 5 cơ quan sở (Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội), 2 cơ quan đảng (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy), 2 UBND cấp huyện (thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh) được chọn thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng. Kết quả, các đơn vị, địa phương đã tổ chức thi tuyển 6 chức danh với 6 ứng viên trúng tuyển.


Tại hội nghị, ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ thống nhất sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện đề án; trong khi chờ ý kiến chỉ đạo, các cơ quan, địa phương được chọn thí điểm tiếp tục thực hiện đề án. Thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục rà soát những vị trí, chức danh còn thiếu để bổ sung vào kế hoạch tuyển chọn phù hợp; xây dựng bộ tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết đối với từng vị trí, chức danh đảm bảo tuyển chọn đúng người, có đủ đức, đủ tài; nghiên cứu những cách thức tuyển chọn khác phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan…


N.D