10:04, 06/04/2020

Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận các cấp trong tỉnh Khánh Hòa đang ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Mặt trận các cấp trong tỉnh Khánh Hòa đang ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.


Phát huy vai trò


Những năm qua, mặt trận các cấp trên địa bàn TP. Nha Trang đã chủ trì và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 565 cuộc giám sát về thực hiện chính sách pháp luật ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: giám sát công tác thu hồi đất, giải tỏa, bồi thường, tái định cư; quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang cho biết: “Mặt trận còn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật gắn với triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình thiết thực như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Thắp sáng đường quê”; “Camera an ninh”...

 

Ở xã Suối Hiệp, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mặt bằng chung của huyện. Ảnh: M.P

Ở xã Suối Hiệp, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mặt bằng chung của huyện.


Tại huyện Cam Lâm, UBMTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Thường trực HÐND huyện, Ðoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hàng trăm cuộc tiếp xúc cử tri, có 800 ý kiến được tổng hợp trình cấp trên xem xét. Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở được giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp với UBND huyện tổ chức đối thoại với nhân dân trên địa bàn nhằm giải quyết bức xúc của người dân xã Cam Hải Đông về giá cả đền bù các dự án; xử lý rác thải ở Dốc Đỏ…


Thực hiện nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tham gia góp ý dự thảo đại hội đảng các cấp; các nghị quyết chuyên đề phù hợp với chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Ông Phạm Ngọc Huân - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Suối Hiệp cho biết, nhờ đẩy mạnh tham gia góp ý của mặt trận và các thành viên, những chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Công tác lãnh đạo đi vào chiều sâu, tình hình kinh tế của xã ngày càng phát triển; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn 20ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1%, thấp hơn mặt bằng chung của huyện; 90% tuyến đường được đầu tư khang trang theo chuẩn đô thị…


Tiếp tục nâng cao chất lượng góp ý


Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận các cấp. Do đó, trong quá trình hoạt động, mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức với hàng ngàn ý kiến đối với các cấp ủy, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân như: lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện quy chế dân chủ; việc giải tỏa đền bù, tái định cư, quy hoạch treo, xây dựng trái phép... Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đầy đủ các chủ trương, chính sách của tỉnh và địa phương.


Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tích cực thực hiện công tác phản biện xã hội, tham gia góp ý các dự thảo chủ trương, chính sách, kế hoạch, dự án, đề án và văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Qua hoạt động phản biện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổng hợp ý kiến và kiến nghị với các cơ quan soạn thảo văn bản; đa số ý kiến góp ý được cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý. Ngoài ra, mặt trận các cấp còn phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân. Từ đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc của nhân dân, giữ gìn đoàn kết nội bộ và ổn định tình hình cơ sở.


Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của mặt trận các cấp vẫn còn một số hạn chế như: cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia góp ý; một số địa phương tổ chức tham gia góp ý còn mang tính hình thức. Ở một số nơi, việc tiếp thu, giải quyết và trả lời những ý kiến góp ý của MTTQ và các đoàn thể chưa kịp thời... Thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc; nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cấp, ngành; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ mặt trận các cấp…


KHÁNH HÀ