12:04, 02/04/2020

Đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ về những thành tựu nổi bật của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2020) và 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4 -1975 - 30-4-2020).

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ về những thành tựu nổi bật của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2020) và 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4 -1975 - 30-4-2020).

- Xin ông cho biết những thành tựu nổi bật của tỉnh sau 45 năm giải phóng?

 

- Từ sau ngày quê hương được giải phóng, với truyền thống đấu tranh anh dũng, được rèn luyện thử thách trong quá trình đấu tranh cách mạng, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Khánh Hòa đã tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế. Từ một tỉnh nghèo, lạc hậu, bị kiệt quệ vì chiến tranh, bom đạn, cơ sở vật chất, kỹ thuật hầu như không có gì, qua 45 năm giải phóng, đặc biệt, trong suốt 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, quân, dân trong tỉnh đã đoàn kết nêu cao bản lĩnh, khí phách anh hùng của vùng đất, con người Khánh Hòa, đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật về phát triển kinh tế. Trong 10 năm trở lại đây, tỉnh giữ vững nhịp độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực của xã hội được khai thác, phát huy hiệu quả. Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư phát triển đồng bộ, bộ mặt đô thị, nông thôn và miền núi có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục ngày càng được đổi mới với tinh thần phục vụ nhân dân. Hệ thống điện, đường, trường, trạm trong toàn tỉnh cơ bản được hoàn chỉnh. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được quan tâm. Các thiết chế văn hóa được củng cố và phát triển đáng kể. Đời sống nhân dân các vùng miền trong tỉnh được nâng cao. Nhiều hộ gia đình, nhiều doanh nghiệp đã vươn lên làm giàu; số hộ nghèo, người nghèo giảm đáng kể; từng bước tạo ra nhiều công ăn việc làm góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân.  

 

 

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng GRDP gần 7%, thu ngân sách đạt gần 20.000 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế tiếp tục có những bước chuyển biến mới. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 46.200 tỷ đồng, nhiều công trình dự án trọng điểm được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả… Các sự kiện văn hóa lớn được tổ chức thành công như Năm Du lịch Quốc gia, Festival Biển 2019 được bạn bè trong nước, quốc tế đánh giá cao. An sinh xã hội được bảo đảm; giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tiến bộ, có 50/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,06%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Những kết quả đó tạo tiền đề vững chắc cho chúng ta bước sang năm 2020 - năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.


Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm hạt nhân cho khối đoàn kết toàn dân. Sự đóng góp của mọi người dân luôn hướng đến xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


- Thưa ông, bước vào năm 2020 với nhiều khó khăn, thử thách, xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho năm 2020 để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ?


- Bước vào năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, toàn Đảng bộ đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các tổ chức đảng đang triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2020, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phải tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, vừa phải khắc phục những thiếu sót được các đoàn thanh tra, kiểm tra chỉ ra. Trong lúc khó khăn này, Đảng bộ kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, phòng, chống dịch thật tốt. Bên cạnh triển khai các biện pháp, kịch bản ứng phó dịch, tỉnh cũng phải xây dựng giải pháp để khôi phục các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là du lịch sau khi hết dịch. Mặt khác, Tỉnh ủy cũng đang tiếp tục chỉ đạo để thực hiện khắc phục các thiếu sót mà các đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, tạo ra nhiều việc làm cho người dân, góp phần làm cho cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên; bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi ngày càng khởi sắc. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết anh dũng vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ra sức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai thực hiện phát triển 3 vùng kinh tế và 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, thụ hưởng những chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước. Toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ra sức phấn đấu đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.


Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2020) và 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020) là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân, dân cả nước, trong đó, có quân, dân Khánh Hòa. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh; xin bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh, đồng bào và chiến sĩ cả nước đã góp sức người, sức của vào sự nghiệp giải phóng tỉnh Khánh Hòa, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và tiếp tục có những đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành tựu đạt được trong 45 năm qua, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo khí thế, tiền đề bước vào nhiệm kỳ mới.


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)