05:04, 02/04/2020

45 năm vươn tới những tầm cao

Cách nay tròn 45 năm, ngày 2-4-1975 đã trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển của xứ Trầm Hương khi Nha Trang - Khánh Hòa được giải phóng. Một trang sử mới đã mở ra, trang sử của Khánh Hòa cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cách nay tròn 45 năm, ngày 2-4-1975 đã trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển của xứ Trầm Hương khi Nha Trang - Khánh Hòa được giải phóng. Một trang sử mới đã mở ra, trang sử của Khánh Hòa cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.


Để có ngày 2-4 lịch sử ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bao thế hệ người dân Khánh Hòa đã bền gan kháng chiến, hy sinh tính mạng, đóng góp của cải cho cách mạng. Những chiến khu trung dũng, kiên cường mãi mãi trở thành những địa chỉ đỏ, được ghi trang trọng trong lịch sử Đảng bộ: Đồng Bò (Nha Trang), Hòn Dữ (Khánh Vĩnh), thung lũng Tô Hạp (Khánh Sơn), Hòn Hèo, Đá Bàn (Ninh Hòa)… Những thế hệ sau đã sống, nỗ lực phấn đấu, xây dựng mảnh đất này thay phần những người đã ngã xuống.


Sau ngày 2-4-1975, Tỉnh ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo nhân dân bắt tay vào kiến thiết lại cuộc sống. Vừa khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa từng bước tìm tòi con đường phát triển kinh tế - xã hội. Con đường ấy đầy chông gai, rất nhiều khó khăn, thử thách, song bằng bản lĩnh, trí tuệ, Tỉnh ủy đã lãnh đạo nhân dân từng bước vượt qua. Khánh Hòa bước vào kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng trong niềm vui thắng lợi của năm 2019. Các chỉ tiêu cơ bản của tỉnh đều đạt kế hoạch, đặc biệt có 8 chỉ tiêu chính đều vượt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, an sinh và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo. Đây là cơ sở, là nền móng để toàn Đảng bộ tự tin, hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 

Một góc Nha Trang
Một góc Nha Trang


Sau 45 năm phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay Khánh Hòa nằm trong nhóm 13 tỉnh, thành có đóng góp cho Trung ương. Thành quả ấy là công sức của cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tinh thần ấy đã khơi thông tiềm lực nội tại trong nhân dân, biến thành sức mạnh vật chất, tạo nên diện mạo mới cho Khánh Hòa. Đây chính là tài sản quý giá nhất mà Đảng bộ đã hình thành từ nền tảng của tinh thần 2-4-1975.


Chúng ta đang trong những ngày cùng cả nước căng mình đối phó với dịch bệnh. Vừa nghiêm túc chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, vừa lo tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo sự ổn định của đời sống xã hội. Rồi khó khăn cũng sẽ phải qua đi. Khánh Hòa sẽ tiếp tục nỗ lực trên con đường phát triển.


Kỷ niệm 45 năm ngày Khánh Hòa giải phóng, càng tự hào với truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, chúng ta càng phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để xây dựng quê hương giàu đẹp. Đó chính là đạo lý của những thế hệ sau đối với những thế hệ đi trước đã kiên cường chiến đấu, hy sinh để có một ngày quê hương được giải phóng.


Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách đòi hỏi toàn Đảng bộ phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.


KHÁNH HÒA