Một số nội dung công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Chủ Nhật, 01/03/2020, 21:17 [GMT+7]

Một số nội dung công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 11 hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Trần Ngọc Sanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về một số nội dung quan trọng của hướng dẫn này.


- Xin ông cho biết một số nội dung trọng tâm của hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp?

 


- Một trong những nội dung quan trọng của Hướng dẫn số 11 là tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, các cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và UBKT các cấp tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng cấp trên để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao…


Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ, thận trọng các nguồn tin, báo cáo, phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nếu phát hiện đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời báo cáo UBKT Tỉnh ủy.


Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, phải xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (nếu có). Việc xem xét, xử lý phải khẩn trương, đúng quy trình và kết thúc trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo; trước hết là những tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng, liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng các cấp. Qua giải quyết tố cáo, phải kết luận rõ đúng, sai; xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm và phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội theo quy định. Đồng thời, tăng cường tiếp đảng viên, công dân, kịp thời nắm chắc và tổng hợp đầy đủ số lượng đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; chủ động phân loại, rà soát để xác định rõ tố cáo không phải giải quyết; tố cáo, phản ảnh gửi đến cơ quan, tổ chức không có thẩm quyền giải quyết. Không giải quyết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc… Cấp ủy, UBKT của cấp ủy triệu tập đại hội tập trung xem xét đơn khiếu nại kỷ luật đảng liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới, đại biểu dự đại hội đảng các cấp nếu đơn khiếu nại đó gửi đến cấp ủy, UBKT trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở trở lên; nếu đơn khiếu nại kỷ luật đảng gửi đến sau thời hạn nêu trên thì chuyển cho cấp ủy, UBKT của cấp ủy khoá mới xem xét, giải quyết.


- Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp, UBKT các cấp có các nhiệm vụ cụ thể gì, thưa ông?


- UBKT các cấp chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp thực hiện các nội dung: Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; giúp ban thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu theo quy định. Cụ thể, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội; tổng hợp, báo cáo cấp ủy triệu tập đại hội. Đối với những đảng viên liên quan đến nhân sự đại hội mà vi phạm pháp luật thì UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan thực hiện nghiêm quy định về đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, phát hiện có vấn đề mới phát sinh về đại biểu dự đại hội, UBKT tham mưu cho cấp ủy triệu tập đại hội xem xét.


UBKT các cấp chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới; tổng hợp, báo cáo UBKT cấp trên; chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp dưới; tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; tập trung chỉ đạo các đảng bộ có vấn đề khó khăn, các đảng bộ thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội.


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích