Đại hội Đảng bộ xã Sơn Bình lần thứ X

Thứ Năm, 05/03/2020, 22:26 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ xã Sơn Bình lần thứ X

Ngày 4 và 5-3, Đảng bộ xã Sơn Bình (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Khánh Sơn.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Sơn Bình đã đoàn kết, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 5 năm qua, tổng diện tích gieo trồng toàn xã hơn 3.755ha, đạt 163%; tổng sản lượng lương thực 2.492 tấn; đã trồng mới 141ha rừng sản xuất; số hộ nghèo giảm từ 494 hộ xuống còn 247 hộ… Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 38 đảng viên, đạt 127% so với nghị quyết.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Sơn Bình tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; phấn đấu tổng sản lượng các loại cây trồng chủ lực đạt 1.758 tấn; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 7%; hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; kết nạp mới từ 30 đảng viên trở lên.


Đại hội đã bầu 15 vị vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Dương Hội

.

các thông tin tiện ích