Khai mạc khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020

Thứ Hai, 24/02/2020, 21:37 [GMT+7]

Khai mạc khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020

Ngày 24-2, tại Tiểu đoàn Bộ binh 460, Trung đoàn 974 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) tổ chức khai mạc khóa huấn luyện cho 272 chiến sĩ mới năm 2020.
 
Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ mới được huấn luyện những nội dung cơ bản như: Sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị; các môn kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh; điều lệnh đội ngũ; học tập chính trị về truyền thống, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; đồng thời lồng ghép nội dung huấn luyện với giáo dục pháp luật, xây dựng nếp sống chính quy và rèn luyện thể lực. 
 
THẾ ANH
 
.

các thông tin tiện ích