Tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 389 đảng viên

Thứ Tư, 15/01/2020, 23:05 [GMT+7]

Tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 389 đảng viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2020 cho 389 đảng viên.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng 70 năm cho 16 đảng viên, 65 năm cho 2 đảng viên, 60 năm cho 45 đảng viên, 55 năm cho 30 đảng viên, 50 năm cho 44 đảng viên, 45 năm cho 52 đảng viên, 40 năm cho 127 đảng viên, 30 năm cho 73 đảng viên.


K.N

.

các thông tin tiện ích