Thông báo lịch tiếp dân định kỳ tháng 12 của Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Hai, 09/12/2019, 23:09 [GMT+7]

Thông báo lịch tiếp dân định kỳ tháng 12 của Bí thư Tỉnh ủy

Thực hiện Quy định số 11, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12-2019 như sau:


1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 11-12-2019 (thứ Tư).


2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh - số 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.


3. Nội dung tiếp dân: Nghe ý kiến của người dân về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm, những hạn chế, thiếu sót và vi phạm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.


4. Địa điểm đăng ký: Người dân có yêu cầu được Bí thư Tỉnh ủy tiếp liên hệ trước với Ban Nội chính Tỉnh ủy (địa chỉ: Số 6 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang) để được hướng dẫn.

 

.

các thông tin tiện ích