11:12, 30/12/2019

Hội nghị trực tuyến về phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 30-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Ngày 30-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Năm 2019, tăng trưởng kinh tế (GDP) của cả nước đạt 7,02%, vượt mục tiêu đề ra 6,8%. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79%, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua. Quy mô xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; xuất siêu hơn 9,9 tỷ USD, đây là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 20 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục, hơn 138.000 doanh nghiệp. Khách du lịch quốc tế đạt hơn 18 triệu lượt…


Tại Khánh Hòa, năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 6,8%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7%; thu ngân sách ước đạt hơn 18.469 tỷ đồng, bằng 110% dự toán, bằng 84,4% so với năm 2018… Năm 2020, tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 7,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.530 triệu USD; thu ngân sách nhà nước đạt 17.273 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 51.290 tỷ đồng...


Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 9 nhóm vấn đề cần giải quyết trong năm 2020, bao gồm: Tập trung tháo gỡ rào cản môi trường kinh doanh, sửa đổi các bất cập về cơ chế chính sách pháp luật như chỉ số tiếp cận kinh doanh, thương mại biên giới, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế; khơi thông hơn nữa đột phá chiến lược, thể chế, hạ tầng, thúc đẩy sáng tạo và khởi nghiệp, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, kiểm soát nhũng nhiễu, chi phí không chính thức, tham nhũng vặt; chỉ rõ động lực tăng trưởng của cả nước, từng ngành, từng địa phương; tạo đột phá cho phân cấp, phân quyền, phân việc địa phương để thúc đẩy hành động sáng tạo…


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong năm 2020, Chính phủ cần tập trung củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và thực chất; tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá, chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế…


HÙNG TÂM