04:12, 23/12/2019

Học viện Hải quân tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ

Ngày 23-12, Học viện Hải quân tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ quý IV năm 2019 giữa thủ trưởng Học viện với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ trong toàn Học viện. Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng - Chính uỷ Học viện chủ trì hội nghị.

Ngày 23-12, Học viện Hải quân tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ quý IV năm 2019 giữa thủ trưởng Học viện với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ trong toàn Học viện. Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng - Chính uỷ Học viện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, với tinh thần “xây dựng, thẳng thắng, trung thực và đoàn kết”. Các ý kiến tập trung vào quán triệt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các tiêu chuẩn chế độ chính sách được hưởng, chấp hành nề nếp chính quy…

Hội nghị đối thoại nhằm phát huy dân chủ, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, lắng nghe đề xuất và giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ trong toàn Học viện; góp phần củng cố dân chủ thực sự trong đơn vị, phát huy trí tuệ tập thể để xây dựng Học viện vững mạnh về mọi mặt.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ đối với thành tích chung của Học viện trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, cùng các lực lượng trong toàn Học viện tiếp tục phát huy trách nhiệm, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện chính quy, hiện đại.

THẾ ANH