08:12, 28/12/2019

Giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Ninh Hòa

Ngày 27-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh cùng các thành viên trong ban chỉ đạo làm việc tại thị xã Ninh Hòa.

Ngày 27-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh cùng các thành viên trong ban chỉ đạo làm việc tại thị xã Ninh Hòa.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.

Ông  Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.


Từ đầu năm đến nay, thị xã đã tiếp nhận, giải quyết 5.965 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó có 5.594 hồ sơ được giải quyết sớm, đúng hạn, trễ hạn 370 hồ sơ; triển khai 4 cuộc thanh tra về việc chấp hành pháp luật tài chính, ngân sách, hỗ trợ tái định cư, công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình theo chương trình mục tiêu quốc gia… Qua thanh tra, thị xã đã chấn chỉnh một số thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng; tiếp 86 lượt công dân, nhận 377 đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các địa phương đã kịp thời tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát huy tốt vai trò trong tổ chức, giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, nội quy, quy chế…


Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện QCDC ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên và sâu rộng; việc tham gia ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để xây dựng các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị chưa chủ động…


Ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo, thời gian tới, thị xã Ninh Hòa cần quan tâm đến hoạt động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn; tập trung triển khai thực hiện tốt QCDC trong các cơ quan, đơn vị; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương.


A.N