12:12, 19/12/2019

Cụm Thi đua số III Ban Tổ chức Trung ương: Tổng kết công tác thi đua năm 2019

Ngày 19-12, tại TP. Nha Trang, Cụm Thi đua số III Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2019 Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy Khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 

Ngày 19-12, tại TP. Nha Trang, Cụm Thi đua số III Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2019 Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy Khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tham dự Hội nghị có các ông: Tán Văn Bảo – Hàm Vụ trưởng Vụ địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương); Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

 

Quang cảnh tại hội nghị
Quang cảnh tại hội nghị

 

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, hội nghị lần này là dịp để Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương trong khu vực trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm hay; cách làm sáng tạo, góp phần tháo gỡ khó khăn; đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tổ chức xây dựng đảng trong thời gian tới.

 

Theo đánh giá chung của Cụm Thi đua số III, năm 2019 với khối lượng công việc nhiều, nhiều nội dung mới, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành Ủy và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cụm đã tham mưu hoàn thành khối lượng lớn công việc, chất lượng ngày càng nâng cao. Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương đã chủ động, tích cực tham mưu cho Thường tực, Ban Thường vụ các tỉnh, thành triển khai thực hiện một số nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tới Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, các mặt công tác thương xuyên của các đơn vị được đảm bảo, ngàng càng đi vào nền nếp; nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được tháo gỡ kịp thời…

 

Năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số III đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu triển khai, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tham mưu chuẩn bị tốt tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu thực hiện kế hoạch và các đề án  về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; tham mưu chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở cơ sở…      

 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành khu vực Miền Trung – Tây Nguyên còn thảo luận, kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề xung quanh công tác tổ chức, cán bộ; chính sách cán bộ và tổ chức bộ máy; tổ chức đảng, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đại hội đảng bộ các cấp…

 

Lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2020
Lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2020

 

Cụm thi đua số III đã thống nhất suy tôn Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh: Khánh Hòa, Quảng Nam, Kon Tum, Phú Yên đạt các danh hiệu thi đua năm 2019; đồng thời bầu cụm trưởng, cụm phó năm 2020; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 

Cũng tại hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương đã được lãnh đạo Vụ địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương) ghi nhận để tổng hợp, tham mưu Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn kịp thời, cụ thể.

 

HẢI LĂNG – NHÂN TÂM