10:12, 10/12/2019

Công bố kết luận thanh tra về thi đua, khen thưởng

Chiều 10-12, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Chiều 10-12, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ban TĐ-KT Trung ương.

 

Ông  Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại buổi làm việc.


Đoàn công tác đã công bố kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra Ban TĐ-KT Trung ương, tiến hành thanh tra tại UBND tỉnh và một số đơn vị về việc chấp hành các quy định trong công tác TĐ-KT giai đoạn từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2018.


Qua kết quả thanh tra, công tác TĐ-KT ở tỉnh được chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định. Các phong trào thi đua có nhiều hình thức, nội dung phong phú, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Tuy nhiên, công tác TĐ-KT của tỉnh và các đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế, cần điều chỉnh cho phù hợp pháp luật TĐ-KT…


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Tài nhất trí với kết luận thanh tra và đề nghị Ban TĐ-KT tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra; chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị kịp thời khắc phục những nội dung tồn tại…


N.T