10:11, 15/11/2019

UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Sáng 15-11, các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

Sáng 15-11, các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

 

 ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  phát biểu tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.


Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã tập trung thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm (2020 - 2022). Các thành viên UBND tỉnh đã phân tích các yếu tố liên quan đến nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 và giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm, các vấn đề liên quan đến giải ngân vốn NSNN năm 2019; phân tích các yếu tố ảnh hưởng nguồn thu năm 2020 và nhiệm vụ tài chính - ngân sách 3 năm (2020 - 2022)… Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thống nhất các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm liên quan đến quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018. Đối với nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao các sở rà soát lại căn cứ để tính mức thu và thời điểm thu. UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020.


Chiều cùng ngày, các thành viên UBND tỉnh tiếp tục thảo luận, thống nhất các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, kế hoạch năm 2020. Đồng thời xem xét, thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành một số nghị quyết quan trọng khác do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu.


HẢI LĂNG