Phát huy kết quả cuộc thi mô hình, sáng kiến cải cách hành chính năm 2019

Thứ Bảy, 02/11/2019, 16:58 [GMT+7]

Phát huy kết quả cuộc thi mô hình, sáng kiến cải cách hành chính năm 2019

Nhằm phát huy những kết quả tích cực, tiếp tục tạo động lực cải cách hành chính (CCHC) sau cuộc thi mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ lần thứ 4 - năm 2019, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương biểu dương những công chức, viên chức trẻ, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc có mô hình, sáng kiến đăng ký dự cuộc thi lần thứ 4; ghi nhận và đưa vào chấm điểm kết quả CCHC năm nay.


Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có mô hình, sáng kiến tham dự vòng chung khảo năm 2019 tiếp tục hoàn thiện mô hình, sáng kiến theo hình thức đề án, phương án, kế hoạch và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31-1-2020. Các phương án, đề án, kế hoạch cần đề xuất giải pháp, cách thức thực hiện cụ thể và dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham khảo các mô hình, sáng kiến khác và chỉ đạo triển khai áp dụng nhân rộng, phù hợp với điều kiện thực tế. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp thẩm định, báo cáo đề xuất phương án hoàn thiện áp dụng, nhân rộng các mô hình, sáng kiến mới, đột phá, có phạm vi áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ kết quả thẩm định, nội dung tham mưu của Sở Nội vụ và Sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ cấp kinh phí hỗ trợ quá trình hoàn thiện mô hình, sáng kiến và nhân rộng áp dụng.

Phần thi trả lời câu hỏi phản biện - một điểm mới của cuộc thi mô hình, sáng kiến cải cách hành chính tỉnh năm 2019.
Phần thi trả lời câu hỏi phản biện - một điểm mới của cuộc thi mô hình, sáng kiến cải cách hành chính tỉnh năm 2019.


Ngoài ra, UBND tỉnh khuyến khích các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, Tỉnh đoàn nghiên cứu, tham khảo để tổ chức các cuộc thi về CCHC phù hợp với tình hình, điều kiện, đặc thù cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuấ cải tiến cách thức, hình thức tổ chức cuộc thi theo hướng hiện đại hơn.


N.V
 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 42 giây...