03:11, 07/11/2019

Kỷ niệm 55 năm Phong trào Đồng khởi Diên Khánh

Sáng 7-11, huyện Diên Khánh tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Phong trào Đồng khởi Diên Khánh (7-11-1964 - 7-11-2019). 

Sáng 7-11, huyện Diên Khánh tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Phong trào Đồng khởi Diên Khánh (7-11-1964 - 7-11-2019). Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự. Cùng dự lễ còn có lãnh đạo các huyện, thị, thành phố của tỉnh; đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân chứng lịch sử từng tham gia phong trào Đồng khởi ở Diên Khánh.

 

<p style=

Quang cảnh buổi lễ


Tại buổi lễ,  ông Nguyễn Văn Ghi – Bí thư  Huyện ủy Diên Khánh đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử hào hùng của quân dân huyện Diên Khánh trong phong trào Đồng khởi. Theo đó, sau một thời gian chuẩn bị, Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định tiến hành đồng khởi ở hai huyện Diên Khánh và Ninh Hòa vào ngày 7-11-1964 để giải phóng một số vùng nông thôn, mở rộng địa bàn cung cấp lương thực, thực phẩm, lực lượng phục vụ kháng chiến, góp phần cùng miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của địch. Sau 1 năm đồng khởi, vùng giải phóng của Diên Khánh đã mở rộng ra 7 xã với trên 20.000 dân. Chính quyền cách mạng đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ như chia ruộng đất cho dân, mở trường dạy học, xây dựng đài liệt sĩ, vận động thanh niên tham gia kháng chiến...

 

 Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi các nhân chứng từng tham gia phong trào Đồng khởi ở Diên Khánh

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi các nhân chứng từng tham gia phong trào Đồng khởi ở Diên Khánh

 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những đóng góp của quân và dân huyện Diên Khánh trong phong trào Đồng khởi và công cuộc đấu tranh, giải phóng tỉnh Khánh Hòa. “Phong trào Đồng khởi Diên Khánh đã tác động mạnh mẽ vào bộ máy chính quyền của địch, làm cho chúng hoang mang dao động, nhiều nơi trong tỉnh bị tê liệt. Qua phong trào, Diên Khánh đã góp phần cùng tỉnh đào tạo được một đội ngũ cán bộ có năng lực, hàng trăn thanh niên thoát ly bổ sung lực lượng cách mạng, xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang vững mạnh, cung cấp khối lớn lương thực, thực phẩm… và giải phóng một phần nông thôn, đồng bằng tỉnh Khánh Hòa.  Phong trào đồng khởi Diên Khánh cùng với Ninh Hòa đã tạo nên phong trào Đồng khởi của tỉnh. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, bản anh hùng ca, một móc son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giành thắng lợi chung trong toàn tỉnh và giải phóng tỉnh nhà”, ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng định.

 

 Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm phong trào Đồng khởi Diên Khánh

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm phong trào Đồng khởi Diên Khánh


Đồng thời, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị thời gian tới, huyện Diên Khánh cần thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị và cơ sở hạ tầng công nghiệp, phát triển tiểu thủ công nghiệp, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử để phục vụ du lịch; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; tăng cường phổ biến, giáo dục đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho người dân…

X.T