Hội nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 19

Thứ Năm, 14/11/2019, 22:38 [GMT+7]

Hội nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 19

Ngày 14-11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh  tổ chức hội nghị lần thứ 19, thông qua các nội dung cơ bản chuẩn bị triển khai Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, và đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đảng ủy đã thảo luận và thông qua quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII; Kế hoạch triển khai Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, và đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 -2025; Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII; Hướng dẫn xây dựng các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo kế hoạch, Đảng ủy Khối sẽ chọn một số đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội điểm vào cuối tháng 3-2020, sau đó chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước 30-6-2020.


T.D

.

các thông tin tiện ích