12:10, 18/10/2019

Tập huấn cho 20 cán bộ thông tin quân đội Hoàng gia Campuchia

Ngày 17-10, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho 20 học viên là cán bộ thông tin quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ngày 17-10, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho 20 học viên là cán bộ thông tin quân đội Hoàng gia Campuchia.


Trong 3 tháng, các học viên sẽ được bồi dưỡng những kiến thức về tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc cấp chiến thuật; hoàn thiện, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy bảo đảm thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tại các đơn vị thông tin trong quân đội Hoàng gia Campuchia.


NAM ANH